översättning av xfce4 - xfcalendar

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-09 22:25:04

Johan Hammar writes:
> #: src/interface.c:318
> msgid ""
> "XFCalendar\n"
> "v. 0.1.3\n"
> "\n"
> "Manage your time with XFce4\n"
> "\n"
> "This software is released under\n"
> "the General Public Licence.\n"
> "\n"
> "(c) 2003 Mickael Graf\n"
> "\n"
> "Contributors:\n"
> "  - Mickael Graf\n"
> "  - Benedikt Meurer\n"
> "  - Edscott Wilson Garcia\n"
> "\n"
> "XFce4 is (c) Olivier Fourdan"
> msgstr ""
> "XFCalendar\n"
> "v. 0.1.3\n"
> "\n"
> "Förvalta din tid med XFce4\n"
> "\n"
> "This software is released under\n"
> "the General Public Licence.\n"
> "\n"
> "(c) 2003 Mickael Graf\n"
> "\n"
> "Contributors:\n"
> "  - Mickael Graf\n"
> "  - Benedikt Meurer\n"
> "  - Edscott Wilson Garcia\n"
> "\n"
> "XFce4 is (c) Olivier Fourdan"

Du använder ju UTF-8, så kosta på dig riktiga copyright-tecken: ©

> #: src/interface.c:382
> msgid ""
> "You will remove all information \n"
> "associated with this date."
> msgstr ""
> "Du kommer att ta bort all information \n"
> "associerad med det här datumet."

Blir inte "som hör till" lite mindre formellt än "associerad med"?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.