översättning av xfce4 - xfce4-panel

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-07 22:49:57

Johan Hammar writes:
> #: panel/controls_dialog.c:331 panel/controls.c:272
> msgid ""
> "Removing an item will also remove its popup menu.\n"
> "\n"
> "Do you want to remove the item?"
> msgstr ""
> "Vid borttagning av ett objekt kommer också dess popup-meny tas bort.\n"
> "\n"
> "Vill du ta bort detta objekt?"

Jag tycker ing-formen är klumpig här.  Kanske "Att ta bort ett objekt
medför att ocskå dess ..."?

> #: plugins/clock/clock.c:57
> msgid "Sunday"
> msgstr "Söndag"

O.s.v. för alla veckodagar och månader.  Tipsa gärna författaren att
ett bättre sätt att få dessa namn på aktuellt språk är att använda
nl_langinfo(3) och/eller strftime(3).

> #: plugins/clock/clock.c:452
> msgid "AM/PM"
> msgstr "AM/PM"

fm/em kanske?  Eller tom sträng, beroende på sammanhanget de används
i.  Dessa strängar är f.ö. också tillgängliga via nl_langinfo(3).

> #: plugins/mailcheck/mailcheck.c:706
> msgid "Interval (sec):"
> msgstr "Intervall (sek):"

Oftast använder vi den standardiserade förkortningen "s" för sekunder.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.