Synpunkter önskas på översättning av tvtime 0.9.11

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-10-31 23:57:57

Per von Zweigbergk writes:
> Eftersom jag är ganska grön på översättningsområdet, skulle jag gärna
> vilja ha synpunkter på min översättning.

Det märktes inte mycket av att du var grön. Du har gjort det bra!

> Katalogfilen, sv.po, har jag
> lagt upp på webben: <http://www.e.kth.se/~pvz/tvtime.sv.po>. (Eftersom
> filen är 35 kB stor, kände jag att det vore mot bra nätvett att skicka
> ut den på en sändlista.)

På den här listan brukar vi dock acceptera stora brev. (Så länge det
är just meddelandekataloger det handlar om, förståss.)

> deinterlace: Den ganska ovanliga svenska termen för engelskans interlace
> är radsprång -- en term jag aldrig förut hört. Det första man kommer på
> är radsprångsborttagning, fast det är långt och klumpigt. och även
> ganska vagt. Det handlar nämligen inte om att ta bort radsprånget, utan
> att konvertera innehåll som kodats med radsprång för visning på en
> progressiv skärm. Jag kom sedan fram till radsprångsfilter. Det var ett
> bättre ord, fast även det var ganska klumpigt. Jag undviker helst att
> låna in engelska ord när svenska motsvarigheter finns, men i det här
> fallet har jag lämnat det som deinterlace även i översättning, eftersom
> motsvarande svensk term inte är lätt att hitta.

Jag skulle nog skrivit radsprångseliminering. Men det är kanske inte
så mycket mindre klumpigt det, om du tyckte dina egna förslag var för
klumpiga.

> frame drop: Ingen aning. Har "översatt" till framedrop.

Kan man inte översätta till "missade/förlorade bilder"? För det är
väl ungefär vad det handlar om?

> capture: Har jag sett översatt till fångare eller fångst -- fast termen
> känns inte helt rätt heller. Att byta ut mot inspelning går inte,
> eftersom programmet visar och behandlar video utan att spela in den. Har
> använt capture, rätt och slätt.

Jag tycker nog "fångstenhet" vore helt ok för "capture device".

> "Next: ": Används för att säga vilket TV-program som visas efter det som
> visas just nu. Har valt "Härnäst: ", men jag vet inte -- den känns lite
> anakronistisk. Finns en bättre term?

Jag har inget emot "härnäst", men man skulle väl kunna använda "nästa"
också om du föredrar det.

> sleep: Stänger av programmet inom X minuter. "Översatt" till sleeptimer
> -- eftersom jag inte kom på något bättre.

När det gäller klockradio har jag sätt termen "insomning" användas.
Normalt sammanskrivet då, t.ex. insomningsfunktion.

I övrigt tyckte jag du valt helt rätt utan kommentarer.

> #: src/tvtime.c:901
> msgid "Overscan setting"
> msgstr "Översvepnings-inställningar"

Bindestrecket skall inte vara där. Om du tycker ordet blir för långt
kan du skriva om lite istället, t.ex. "Inställningar för översvepning".

> #: src/tvtime.c:1365
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "  Your capture card driver, %s, does not seem\n"
> "  to support full framerate capture. Please check to see if it is\n"
> "  misconfigured, or if you have selected the wrong capture\n"
> "  device (%s).\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "  Din capture-drivrutin, %s, verkar inte\n"
> "  stödja capture vid full bildfrekvens. Var god kontrollera\n"
> "  ifall drivrutinen är felinställd, eller om du valt fel\n"
> "  enhet (%s).\n"
> "\n"

Du har inte med "card" i översättningen. Blir inte det en aning fel?
"Capture-kortsdrivrutin" (eller gärna "fångstkortsdrivrutin" enligt
ovan) skulle jag tycka var bättre.

> #: src/tvtime.c:2714
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "  Failed to get 1024 Hz resolution from your RTC device. High\n"
> "  resolution access is necessary for video to be smooth. Please\n"
> "  run tvtime as root, set tvtime as SUID root, or change the\n"
> "  maximum RTC resolution allowed for user processes by running this\n"
> "  command as root:\n"
> "    sysctl -w dev.rtc.max-user-freq=1024\n"
> "  See our support page at %s for more information.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "  Kunde inte få en upplösning på 1024 Hz från din RTC-enhet. Tillgång\n"
> "  till hög upplösning är nödvändigt för mjuk videouppspelning. Kör\n"
> "  tvtime som root, sätt tvtime som SUID-root, eller ändra den maximala\n"
> "  tillåtna RTC-upplösningen för användar-processer genom att köra\n"
> "  följande kommando som root:\n"
> "    sysctl -w dev.rtc.max-user-freq=1024\n"
> "  Se vår hjälpsida: %s för mer information.\n"
> "\n"

"Användarprocesser" skall inte ha bindestreck.

> #: src/commands.c:2281
> msgid "No VBI device configured for CC decoding."
> msgstr "Ingen VBI-enhet vald för avkodning av undertexter."

Här har du plötsligt översatt förkortningen för "closed captions".
För det är väl det "CC" betyder?

> #: src/commands.c:2548
> msgid "Luma correction enabled."
> msgstr "Luma-korrigering aktiverat."

aktiveraD

> #: src/tvtimeconf.c:631
> msgid ""
> "\n"
> "tvtime is free software, written by Billy Biggs, Doug Bell and many\n"
> "others. For details and copying conditions, please see our website\n"
> "at http://tvtime.net/\n"
> "\n"
> "tvtime is Copyright (C) 2001, 2002, 2003 by Billy Biggs, Doug Bell,\n"
> "Alexander S. Belov, and Achim Schneider.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "tvtime är fri programvara, skriven av Billy Biggs, Doug Bell, och många\n"
> "andra. För mer information och spridningsvillkor, se vår webbsida:\n"
> "http://www.tvtime.net/\n"
> "\n"
> "tvtime är Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Billy Biggs, Doug Bell,\n"
> "Alexander S. Belov, och Achim Schneider.\n"

Du har ändrat URL:en, lagt till "www".

I de teckenuppsättningar vi använder finns copyrighttecknet: ©

> #: src/tvtimeconf.c:649 src/tvtimeconf.c:702
> msgid ""
> " -f, --frequencies=NAME   The frequency table to use for the tuner.\n"
> "               (defaults to us-cable).\n"
> "\n"
> "               Valid values are:\n"
> "                 us-cable\n"
> "                 us-cable100\n"
> "                 us-broadcast\n"
> "                 china-broadcast\n"
> "                 japan-cable\n"
> "                 japan-broadcast\n"
> "                 europe\n"
> "                 australia\n"
> "                 australia-optus\n"
> "                 newzealand\n"
> "                 france\n"
> "                 russia\n"
> "                 custom (first run tvtime-scanner)\n"
> "\n"
> msgstr ""
> " -f, --frequencies=NAMN   Vilken frekvenstabell som ska användas för den\n"
> "               här tunern. (us-cable om ej specifierad).\n"
> "\n"
> "               Giltiga värden är:\n"
> "                 us-cable \n"
> "                 us-cable100\n"
> "                 us-broadcast\n"
> "                 china-broadcast\n"
> "                 japan-cable\n"
> "                 japan-broadcast\n"
> "                 europe\n"
> "                 australia\n"
> "                 australia-optus\n"
> "                 newzealand\n"
> "                 france\n"
> "                 russia\n"
> "                 custom (kör tvtime-scanner först)\n"

Det förekommer att man säger "tuner" på svenska, men är det inte
bättre att kalla det "mottagare"?

> #: src/tvtimeconf.c:671
> msgid ""
> " -k, --slave        Disables input handling in tvtime (slave "
> "mode).\n"
> msgstr " -k, --slave        Stäng av signalhantering (slav-läge).\n"

"Slavläge" skall inte ha bindestreck.

> #: src/tvtime-scanner.c:114
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "  No tuner found on input %d. If you have a tuner, please\n"
> "  select a different input using --input=<num>.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "  Ingen tuner funnen på källa %d. Om du har en tuner, specifiera\n"
> "  en annan källa med hjälp av --input=<num>.\n"
> "\n"

Som ovan om "tuner".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.