gcc-3.3.2 (18%, 3669 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-10-24 20:09:14

> In this file, 925 messages have been translated already, accounting for
> 18% of the original text size (in raw bytes).  Still, 3669 messages
> need to be attended to.  Dennis Björklund is currently assigned for
> the translation.

Hur går det för dig Dennis?  Du skickade ju in de delar du hade hunnit
göra, men det var väl länge sedan sist.  Hinner du aldrig fortsätta?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.