rhn-applet (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 02:55:31

Här är uppdateringen av rhn-applet. Ta gärna en titt. Filen finns även
på http://www.menthos.com/po/redhat/rhn-applet.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for rhn-applet.
 # Copyright (C) 2002, 2003 Christian Rose.
 # This file is distributed under the same license as the rhn-applet package.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rhn-applet\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-10-03 16:45-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-10-04 13:59+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-09-04 20:27+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-09-15 23:43+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: rhn_applet_dialogs.py:278
 msgid ""
 "If you do not wish to have this application appear on your panel, click the "
 "'Remove From Panel' button below. Once removed, you can return it to your "
 "panel at any time by clicking on the Red Fedora in the bottom left of the "
 "desktop, choosing 'System Tools' and then choosing 'Red Hat Network Alert "
 "Icon.'\n"
 "      "
 msgstr ""
 "Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka på knappen \"Ta "
 "bort från panelen\" nedan. Väl borttaget kan du närsomhelst få tillbaka det "
G "genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för uppdateringsnotifikation\" i "
G "\"Lägg till i panelen|Panelprogram|Övervakare\" i panelmenyn.\n"
N "genom att klicka på den röda hatten längst ner till vänster, välja "
N "\"Systemverktyg\" och sedan välja \"Red Hat Networks varningsikon\".\n"
 "      "
 
 
 #: rhn_applet.py:155
N msgid "_RHN Website..."
N msgstr "_RHN-webbplats..."
N 
 #: rhn_applet.py:155
N msgid "Use RHN web interface"
N msgstr "Använd RHN-webbgränssnittet"
N 
 #: rhn_applet.py:157
 
 #. simple error, we can handle this just by presenting a string to the user
 #. no error. clear threshold.
 #: rhn_applet.py:480
N msgid "Unable to connect to RHN..."
N msgstr "Kan inte ansluta till RHN..."
N 
 #: rhn_applet.py:487
 
 #: rhn-applet-glade.c:9
 msgid ""
 "Your system does not seem to be registered with the Red Hat Network.\n"
 "\n"
 "The Red Hat Network is a free service for individual users that will quickly "
 "and easily install all available security updates, bug fixes, and software "
 "enhancements. In order to download these updates, you must first register. "
 "To register now, click Register with RHN below.\n"
 msgstr ""
 "Ditt system verkar inte vara registerat i Red Hat Network.\n"
 "\n"
 "Red Hat Network är en kostnadsfri tjänst för enskilda användare som låter "
G "dig snabbt och enkelt installera alla nödvändiga uppdateringar. För att "
G "kunna hämta dessa uppdateringar måste du först registrera dig. För att "
G "registrera nu klickar du på \"Registrera i RHN\" nedan.\n"
N "dig snabbt och enkelt installera alla tillgängliga säkerhetsuppdateringar, "
N "felfixar och programvaruförbättringar. För att kunna hämta dessa "
N "uppdateringar måste du först registrera dig. För att registrera nu klickar "
N "du på \"Registrera i RHN\" nedan.\n"
 
 
 #: rhn-applet.desktop.in.h:1
N msgid "Panel icon for indication that newer Red Hat packages are available"
N msgstr "Panelikon för indikering av att nyare Red Hat-paket finns tillgängliga"
N 
 #: rhn-applet.desktop.in.h:2
N msgid "Red Hat Network Alert Icon"
N msgstr "Red Hat Network-varningsikon"
N 
 #~ msgid "_RHN Website"
 #~ msgstr "_RHN-webbplats"
N 
 #~ msgid "_About..."
 #~ msgstr "_Om..."

# Swedish messages for rhn-applet.
# Copyright (C) 2002, 2003 Christian Rose.
# This file is distributed under the same license as the rhn-applet package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rhn-applet\n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-04 20:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-15 23:43+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. !/usr/bin/python
#.
#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#. stupid gnome command line processor... gotta remove ours first
#. !/usr/bin/python
#.
#. Prints a simple list of stuff that is outdated on the system
#.
#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#. parse options
#. and now the errata list
#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. Author: Chip Turner
#.
#. def help added by Tammy Fox
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#: rhn_applet_animation.py:29
#, python-format
msgid "Cannot open image file %s"
msgstr "Kan inte öppna bildfilen %s"

#. find image closest to the requested size. will be scaled later...
#. final frame is a PUBLIC DATA MEMBER... yeah, naughty
#. oops, we moved too far. change direction, undo last move
#. start_image.scale_simple(end_image.get_width(), end_image.get_height(), gtk.gdk.INTERP_BILINEAR)
#. dest x, y, w, h
#. ofset x, y
#. scale factor x, y
#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. Author: Chip Turner
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#: rhn_applet_dialogs.py:51
msgid "Package Name"
msgstr "Paketnamn"

#: rhn_applet_dialogs.py:52
msgid "Version Installed"
msgstr "Installerad version"

#: rhn_applet_dialogs.py:53
msgid "Available"
msgstr "Tillgänglig"

#: rhn_applet_dialogs.py:57 rhn-applet-glade.c:23
msgid "Ignored Packages"
msgstr "Ignorerade paket"

#: rhn_applet_dialogs.py:62 rhn-applet-glade.c:20
msgid "Available Updates"
msgstr "Tillgängliga uppdateringar"

#: rhn_applet_dialogs.py:120
msgid "Critical Information"
msgstr "Kritisk information"

#. messy wordwrapping; helps i18n people though
#: rhn_applet_dialogs.py:273
msgid ""
"Red Hat Network provides an intelligent, proactive management service for "
"your Red Hat Linux-based system. Red Hat Network has the latest Red Hat "
"information, updates, and services to make your systems more secure and "
"reliable. This application is designed to inform you when updates are "
"available for your system, but does not save any personally identifiable "
"information about you or your system to the Red Hat Network unless you "
"choose to subscribe to Red Hat Network. Use of this applet by itself does "
"not imply any agreement with Red Hat Network."
msgstr ""
"Red Hat Network ger dig en intelligent och förebyggande hanteringstjänst för "
"ditt Red Hat Linux-baserade system. Red Hat Network har den senaste "
"informationen, uppdateringarna och tjänsterna för att göra dina system "
"säkrare och pålitligare. Detta program är skapat för att informera dig om "
"när uppdateringar finns tillgängliga för ditt system, men det sparar ingen "
"personlig information om dig eller ditt system i Red Hat Network, såvida du "
"inte väljer att prenumerera på Red Hat Network. Användning av detta "
"panelprogram i sig självt innebär inte något avtal med Red Hat Network."

#: rhn_applet_dialogs.py:274
msgid ""
"Use of the up2date service, or use of this applet in conjunction with the "
"up2date service, is governed by the Red Hat Network Services Use and "
"Subscription Agreement, which may be reviewed at"
msgstr ""
"Användandet av up2date-tjänsten, eller användandet av detta panelprogram i "
"kombination med up2date-tjänsten, regleras av \"Red Hat Network Services Use "
"and Subscription Agreement\", som kan granskas på"

#: rhn_applet_dialogs.py:276
msgid "Red Hat Network's privacy policy may be reviewed at "
msgstr "Red Hat Networks policy för persondataskydd kan granskas på "

#: rhn_applet_dialogs.py:278
msgid ""
"If you do not wish to have this application appear on your panel, click the "
"'Remove From Panel' button below. Once removed, you can return it to your "
"panel at any time by clicking on the Red Fedora in the bottom left of the "
"desktop, choosing 'System Tools' and then choosing 'Red Hat Network Alert "
"Icon.'\n"
"      "
msgstr ""
"Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka på knappen \"Ta "
"bort från panelen\" nedan. Väl borttaget kan du närsomhelst få tillbaka det "
"genom att klicka på den röda hatten längst ner till vänster, välja "
"\"Systemverktyg\" och sedan välja \"Red Hat Networks varningsikon\".\n"
"      "

#. stolen from anaconda
#. #     file = pixmap_file('gnome-warning.png')
#. #     if file:
#. #       hbox.pack_start (GnomePixmap (file), gtk.FALSE)
#: rhn_applet_dialogs.py:458
msgid ""
"An unhandled exception has occured. This is most likely a bug. Please copy "
"the full text of this exception into an email and send it to applet@rhn."
"redhat.com. Thank you."
msgstr ""
"Ett ohanterat undantag inträffade. Detta är med största sannolikhet ett fel. "
"Kopiera den fullständiga texten i detta undantag till ett e-brev och skicka "
"det till applet@rhn.redhat.com. Tack."

#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. Author: Chip Turner
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#. older gettext modules don't have an install() method
#. public data member
#: rhn_applet_model.py:60
#, python-format
msgid "invalid rhnAppletModel mode %s"
msgstr "ogiltigt rhnAppletModel-läge %s"

#. find the latest version of the package that has the same
#. name as the package that the currently running kernel
#. belongs to
#. not running a kernel in RPM format? not much we can do
#. if we're not initialized, checkin simply returns, letting
#. defaults control behavior
#. format of elements of A is dict with keys:
#. nvre, name, version, release, epoch, errata_advisory, errata_id
#. I is a hash of installed packages. keys are package
#. names, values is LATEST version of package as a dict:
#. nvre, name, version, version, epoch
#. package not on this system? next!
#. we have the same or a more recent
#. no idea what kernel you're running
#. change numbers are monotonically increasing values; idea
#. borrowed from the database world. if something changed, we mark
#. it. higher level components can watch for changes and act
#. accordingly. fits in well with GUIs so we don't redraw too
#. often.
#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. Author: Chip Turner
#.
#. def help added by Tammy Fox
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#. from msw to avoid odd bugs in some pygtk builds
#: rhn_applet.py:152
msgid "_Check for updates"
msgstr "_Kontrollera uppdateringar"

#: rhn_applet.py:152
msgid "Check for updates"
msgstr "Kontrollera uppdateringar"

#: rhn_applet.py:153
msgid "_Launch up2date..."
msgstr "_Starta up2date..."

#: rhn_applet.py:153
msgid "Launch up2date"
msgstr "Starta up2date"

#: rhn_applet.py:154
msgid "C_onfiguration..."
msgstr "K_onfiguration..."

#: rhn_applet.py:154
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

#: rhn_applet.py:155
msgid "_RHN Website..."
msgstr "_RHN-webbplats..."

#: rhn_applet.py:155
msgid "Use RHN web interface"
msgstr "Använd RHN-webbgränssnittet"

#: rhn_applet.py:157
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: rhn_applet.py:157
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: rhn_applet.py:158
msgid "_Exit"
msgstr "_Avsluta"

#: rhn_applet.py:158
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#. self.applet_window.set_size_request(self.applet_size, self.applet_size)
#. first refresh should be 2 minutes after execution; this
#. should give the rest of the user's desktop environment time
#. to load, etc, and avoid competing with nautilus or whatever
#. else is loading. subsequent intervals will be much larger.
#: rhn_applet.py:249
msgid "Waiting until first checkin..."
msgstr "Väntar på första incheckning..."

#: rhn_applet.py:252
msgid "Click for critical updates..."
msgstr "Klicka för kritiska uppdateringar..."

#. not animating? then our current image is correct
#. logic: one way animation? then we skip this if we're asked
#. to animate to the same, and let it finish. if it's a cycle,
#. and the start and end images are the same, then we also just
#. continue
#. if we're already in the to_image state, let's just start cycling
#. fork twice to avoid zombies
#. exec -should- never return
#: rhn_applet.py:391 rhn_applet.py:416
msgid "execv didn't execv?"
msgstr "execv utförde inte execv?"

#. call _exit so we don't mess up filehandles, etc
#. fall through back to main app
#. every N seconds we poke the model to see if anything has
#. changed. changes can be new package lists from the server, the
#. rpmdb being updated, etc. the model caches aggressively, so
#. this isn't expensive. this is done asynchronous to all GUI
#. updates, to try to avoid stalling the UI
#: rhn_applet.py:444 rhn_applet.py:491
msgid "Checking RHN for updates..."
msgstr "Kontrollerar uppdateringar på RHN..."

#. simple error, we can handle this just by presenting a string to the user
#. no error. clear threshold.
#: rhn_applet.py:480
msgid "Unable to connect to RHN..."
msgstr "Kan inte ansluta till RHN..."

#: rhn_applet.py:487
msgid "Error connecting to RHN..."
msgstr "Fel vid anslutning till RHN..."

#. it is possible that the applet was destroyed during the time it
#. took to update the model. If the applet is gone, bail now.
#.
#. Detection and handling of network related errors, the
#. server may be unreachable, or refusing connections, quite
#. common in case of laptops. If such an error is detected
#. the applet will try to retry the connections after a timeout
#. of NETWORK_RETRY_INTERVAL seconds (one minute)
#. until it suceeeds reaching the server and then exit the
#. DISCONNECTED state
#.
#. print "is_network_error: '%s'" % (msg)
#: rhn_applet.py:571
#, python-format
msgid "%d updates available (%d ignored)"
msgstr "%d uppdateringar tillgängliga (%d ignorerade)"

#: rhn_applet.py:573
#, python-format
msgid "%d update available (%d ignored)"
msgstr "%d uppdatering tillgänglig (%d ignorerade)"

#: rhn_applet.py:581
#, python-format
msgid "No updates available (%d ignored)"
msgstr "Inga uppdateringar tillgängliga (%d ignorerade)"

#: rhn_applet.py:645
msgid "Waiting before checkin..."
msgstr "Väntar på incheckning..."

#. clicked the face while it was loaded, and not while telling
#. them to register? well, let's close it
#. drop the ending ':' if there is no epoch
#: rhn_applet.py:755
#, python-format
msgid ""
"\n"
"You are running kernel-%s, but it is not installed in RPM format. It is\n"
"highly recommended that you run the official Red Hat Linux kernels.\n"
"By running a custom kernel, you will miss out on any security fixes\n"
"and functionality enhancements provided by Red Hat Linux, and your\n"
"configuration is unsupported.\n"
msgstr ""
"\n"
"Du kör kernel-%s, men den är inte installerad i RPM-format. Det\n"
"rekommenderas varmt att du kör de officiella Red Hat Linux-kärnorna.\n"
"Genom att köra en egen kärna kommer du att gå miste om alla\n"
"säkerhetsfixar och funktionsförbättringar som tillhandahålls av\n"
"Red Hat Linux, och din konfiguration kommer inte att stödas.\n"

#: rhn_applet.py:765
#, python-format
msgid ""
"\n"
"Your system is currently running <b>%s</b>, but the newest installed\n"
"kernel is <b>%s</b>. It is recommended that you <b>reboot</b> at the first\n"
"opportunity to test this new kernel.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ditt system kör för tillfället <b>%s</b>, men den nyaste installerade\n"
"kärnan är <b>%s</b>. Det rekommenderas att du <b>startar om</b> vid\n"
"första bästa tillfälle för att testa denna nya kärna.\n"

#: rhn_applet.py:773
#, python-format
msgid ""
"\n"
"Your system is currently has <b>%s</b> installed, but the latest\n"
"available version is <b>%s</b>. It is recommended that you <b>upgrade\n"
"to the latest up2date</b> before updating any other packages.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ditt system kör för tillfället <b>%s</b>, men den senaste tillgängliga\n"
"versionen är <b>%s</b>. Det rekommenderas att du <b>uppgraderar till\n"
"senaste up2date</b> innan du installerar några andra paket.\n"

#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. Author: Chip Turner
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#. let's not change this object's state unless we fully
#. succeed in our checkin
#. nop
#.
#. if there have been an upgrade or downgrade since the last save
#. the cache should be disabled.
#.
#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. Author: Chip Turner, Daniel Veillard
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#. older gettext modules don't have an install() method
#: rhn_applet_rpm.py:57 rhn_applet_rpm.py:85
msgid ""
"cannot open RPM database, perhaps it is not readable as this user, or "
"already open?"
msgstr ""
"kan inte öppna RPM-databasen, den är kanske inte läsbar som denna användare, "
"eller redan öppen?"

#.
#. force a rescan if there is no cache
#.
#.
#. block processing while there is ongoing operations
#. to avoid the rpm DB reentrancy problems
#.
#.
#. No need to do a scan to refresh the cached state
#.
#. if we've never seen the package, or if the one we see is
#. NEWER than the one we've seen before, keep track of it.
#. the net result is a latest holding only the latest vre
#. of each package
#. This file is a portion of the Red Hat Network Panel Applet
#.
#. Copyright (C) 1999-2002 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
#. Distributed under GPL version 2.
#.
#. $Id: sv.po,v 1.42 2003/10/16 13:37:43 veillard Exp $
#. older gettext modules don't have an install() method
#. up2date_client/config.py
#: rhn_utils.py:37
msgid "The location of the SSL CA certificate."
msgstr "Platsen för SSL CA-certifikatet."

#: rhn_utils.py:42
msgid "Package names to ignore when counting updates"
msgstr "Paketnamn att ignorera då uppdateringar räknas"

#: rhn_utils.py:44
msgid "User consents to connection to RHN for updates"
msgstr "Användaren accepterar anslutning till RHN för uppdateringar"

#: rhn_utils.py:46
msgid "HTTP proxy in host:port format, e.g. squid.redhat.com:3128"
msgstr "HTTP-proxyserver i värd:port-format, t.ex. squid.redhat.com:3128"

#: rhn_utils.py:49
msgid "The username for an authenticated proxy"
msgstr "Användarnamnet för en autentiserad proxyserver"

#: rhn_utils.py:51
msgid "The password to use for an authenticated proxy"
msgstr "Lösenordet att använda för en autentiserad proxyserver"

#. make sure this exists on disk
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: rhn-applet-glade.c:7
msgid "Red Hat Network Registration"
msgstr "Registrering i Red Hat Network"

#: rhn-applet-glade.c:8
msgid "Register with RHN"
msgstr "Registrera i RHN"

#: rhn-applet-glade.c:9
msgid ""
"Your system does not seem to be registered with the Red Hat Network.\n"
"\n"
"The Red Hat Network is a free service for individual users that will quickly "
"and easily install all available security updates, bug fixes, and software "
"enhancements. In order to download these updates, you must first register. "
"To register now, click Register with RHN below.\n"
msgstr ""
"Ditt system verkar inte vara registerat i Red Hat Network.\n"
"\n"
"Red Hat Network är en kostnadsfri tjänst för enskilda användare som låter "
"dig snabbt och enkelt installera alla tillgängliga säkerhetsuppdateringar, "
"felfixar och programvaruförbättringar. För att kunna hämta dessa "
"uppdateringar måste du först registrera dig. För att registrera nu klickar "
"du på \"Registrera i RHN\" nedan.\n"

#: rhn-applet-glade.c:13
msgid ""
"Notice: This application cannot open the RPM database.\n"
"This is often a permission issue on the files in /var/lib/rpm.\n"
"Until this is corrected, the Red Hat Network Panel Applet\n"
"cannot function."
msgstr ""
"Observera: Detta program kan inte öppna RPM-databasen.\n"
"Detta beror ofta på rättighetsproblem med filerna i /var/lib/rpm.\n"
"Red Hat Network-panelprogrammet kan inte fungera innan detta är åtgärdat."

#: rhn-applet-glade.c:17
msgid "Information"
msgstr "Information"

#: rhn-applet-glade.c:18 rhn-applet-glade.c:24 rhn-applet-glade.c:25
msgid "Red Hat Network Alert Notification Tool"
msgstr "Red Hat Networks verktyg för uppdateringsnotifikation"

#: rhn-applet-glade.c:19
msgid "Launch up2date..."
msgstr "Starta up2date..."

#: rhn-applet-glade.c:21
msgid "> >"
msgstr "> >"

#: rhn-applet-glade.c:22
msgid "< <"
msgstr "< <"

#: rhn-applet-glade.c:26
msgid ""
"Welcome to the Red Hat Network Alert Notification Tool.\n"
"\n"
"This program will help you determine at a glance \n"
"if your system is in need of critical software updates.\n"
"\n"
"Click 'Next' below to begin configuration."
msgstr ""
"Välkommen till Red Hat Networks verktyg för uppdateringsnotifikation.\n"
"\n"
"Detta program kommer att hjälpa dig att i ett enda ögonkast avgöra om ditt "
"system behöver kritiska programvaruuppdateringar.\n"
"\n"
"Klicka på \"Nästa\" nedan för att börja konfigurationen."

#: rhn-applet-glade.c:32
msgid "Terms of Service"
msgstr "Användningsvillkor"

#: rhn-applet-glade.c:33
msgid "Remove From Panel"
msgstr "Ta bort från panelen"

#: rhn-applet-glade.c:34
msgid "Proxy Configuration"
msgstr "Konfiguration av proxyserver"

#: rhn-applet-glade.c:35
msgid ""
"If you need a HTTP proxy, enter it here in the format HOST:PORT\n"
"e.g. squid.mysite.org:3128"
msgstr ""
"Om du behöver en HTTP-proxyserver kan du ange den här i formatet\n"
"VÄRD:PORT, till exempel squid.mittforetag.se:3128"

#: rhn-applet-glade.c:37
msgid "Enable HTTP Proxy:"
msgstr "Använd HTTP-proxyserver:"

#: rhn-applet-glade.c:38
msgid "Enter in the format hostname(:port)"
msgstr "Ange i formatet värdnamn(:port)"

#: rhn-applet-glade.c:39 rhn-applet-glade.c:43 rhn-applet-glade.c:44
msgid "*"
msgstr "*"

#: rhn-applet-glade.c:40
msgid "Use Authentication"
msgstr "Använd autentisering"

#: rhn-applet-glade.c:41
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"

#: rhn-applet-glade.c:42
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: rhn-applet-glade.c:45
msgid "Configuration Complete"
msgstr "Konfigurationen klar"

#: rhn-applet-glade.c:46
msgid ""
"Congratulations!\n"
"\n"
"The Red Hat Network Alert Notification Tool is now configured.\n"
"\n"
"Click 'Finish' below, and the system will immediately check for\n"
"available updates. If you wish to re-run this wizard, simply\n"
"right click on the icon on your panel and choose \n"
"'Properties...' from the menu."
msgstr ""
"Gratulerar!\n"
"\n"
"Red Hat Networks verktyg för uppdateringsnotifieringar är nu konfigurerat.\n"
"\n"
"Om du klickar på \"Slutför\" nedan kommer systemet att omedelbart\n"
"kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar. Om du vill\n"
"köra denna guide igen räcker det med att högerklicka på ikonen på din\n"
"panel och välja \"Egenskaper...\" från menyn."

#: rhn-applet.desktop.in.h:1
msgid "Panel icon for indication that newer Red Hat packages are available"
msgstr "Panelikon för indikering av att nyare Red Hat-paket finns tillgängliga"

#: rhn-applet.desktop.in.h:2
msgid "Red Hat Network Alert Icon"
msgstr "Red Hat Network-varningsikon"

#~ msgid "_RHN Website"
#~ msgstr "_RHN-webbplats"

#~ msgid "_About..."
#~ msgstr "_Om..."

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Om"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Red Hat Network provides an intelligent, proactive management service\n"
#~ "for your Red Hat Linux-based system. Red Hat Network has the latest\n"
#~ "Red Hat information, updates, and services to make your systems more\n"
#~ "secure and reliable. This application is designed to inform you when\n"
#~ "updates are available for your system, but does not save any\n"
#~ "personally identifiable information about you or your system to the\n"
#~ "Red Hat Network unless you choose to subscribe to Red Hat Network.\n"
#~ "Use of this applet by itself does not imply any agreement with Red Hat\n"
#~ "Network.\n"
#~ "<br><br>\n"
#~ "Use of the up2date service, or use of this applet in conjunction with "
#~ "the\n"
#~ "up2date service, is governed by the Red Hat Network Services Use and\n"
#~ "Subscription Agreement, which may be reviewed at\n"
#~ "<a href=\"https://rhn.redhat.com/help/terms.pxt\">https://rhn.redhat.com/"
#~ "help/terms.pxt</a>.\n"
#~ "<br><br>\n"
#~ "Red Hat Network's privacy policy may be reviewed at \n"
#~ "<a href=\"https://rhn.redhat.com/help/security.pxt\">https://rhn.redhat."
#~ "com/help/security.pxt</a>.\n"
#~ "<br><br>\n"
#~ "If you do not wish to have this application appear on your panel,\n"
#~ "click the 'Remove From Panel' button below. Once removed, you can return "
#~ "it to your panel at any time by\n"
#~ "choosing 'Red Hat Network Alert Notification Tool' from 'Add to Panel|"
#~ "Applet|Monitors' in the Panel menu.\n"
#~ "    "
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Red Hat Network ger dig en intelligent och förebyggande hanteringstjänst\n"
#~ "för ditt Red Hat Linux-baserade system. Red Hat Network har den senaste\n"
#~ "informationen, uppdateringarna och tjänsterna för att göra dina system\n"
#~ "säkrare och pålitligare. Detta program är skapat för att informera dig "
#~ "om\n"
#~ "när uppdateringar finns tillgängliga för ditt system, men det sparar "
#~ "ingen\n"
#~ "personlig information om dig eller ditt system i Red Hat Network, såvida\n"
#~ "du inte väljer att prenumerera på Red Hat Network.\n"
#~ "<br><br>\n"
#~ "Användning av detta panelprogram i sig självt innebär inte något avtal "
#~ "med\n"
#~ "Red Hat Network.\n"
#~ "<br><br>\n"
#~ "Användandet av up2date-tjänsten, eller användandet av detta panelprogram\n"
#~ "i kombination med up2date-tjänsten, regleras av \"Red Hat Network "
#~ "Services\n"
#~ "Use and Subscription Agreement\", som kan granskas på\n"
#~ "<a href=\"https://rhn.redhat.com/help/terms.pxt\">https://rhn.redhat.com/"
#~ "help/terms.pxt</a>.\n"
#~ "<br><br>\n"
#~ "Red Hat Networks policy för persondataskydd kan granskas på\n"
#~ "<a href=\"https://rhn.redhat.com/help/security.pxt\">https://rhn.redhat."
#~ "com/help/security.pxt</a>.\n"
#~ "<br><br>\n"
#~ "Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka på knappen\n"
#~ "\"Ta bort från panelen\" nedan. Väl borttaget kan du närsomhelst få\n"
#~ "tillbaka det genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för\n"
#~ "uppdateringsnotifikation\" i \"Lägg till i\n"
#~ "panelen|Panelprogram|Övervakare\" i panelmenyn.\n"
#~ "    "

#~ msgid "_Launch up2date"
#~ msgstr "_Starta up2date"

#~ msgid "Run RHN Register"
#~ msgstr "Kör RHN_register"

#~ msgid "View Available Updates..."
#~ msgstr "Visa tillgängliga uppdateringar..."

#~ msgid "Check For Updates Now..."
#~ msgstr "Kontrollera uppdateringar nu..."

#~ msgid "Properties..."
#~ msgstr "Egenskaper..."

#~ msgid "Help..."
#~ msgstr "Hjälp..."

#~ msgid "I Accept"
#~ msgstr "Jag accepterar"

#~ msgid "Ignored Updates"
#~ msgstr "Ignorerade uppdateringar"

#~ msgid "Red Hat Network Updates"
#~ msgstr "Uppdateringar i Red Hat Network"

#~ msgid ""
#~ "Welcome to the Red Hat Update Notification Tool.\n"
#~ "\n"
#~ "This program will help determine what software updates your\n"
#~ "system needs. To do this, it must connect to Red Hat Network's\n"
#~ "central servers. If this is acceptable, click 'I Accept.' If not,\n"
#~ "choose cancel, and the applet will be removed."
#~ msgstr ""
#~ "Välkommen till Red Hats verktyg för uppdateringsnotifiering.\n"
#~ "\n"
#~ "Detta program kommer att avgöra vilka programvaruuppdateringar som\n"
#~ "ditt system behöver. För att göra detta måste det ansluta till\n"
#~ "Red Hat Networks centrala servrar. Om du godkänner detta klickar du\n"
#~ "på \"Jag accepterar\". Om inte, klickar du på \"Avbryt\" och\n"
#~ "panelprogrammet kommer att tas bort."

#~ msgid ""
#~ "This program will help determine what software updates your\n"
#~ "system needs. To do this, it must connect to Red Hat Network's\n"
#~ "central servers. If this is acceptable, click 'Next' to configure\n"
#~ "this utility. If not, choose cancel, and the applet will be removed."
#~ msgstr ""
#~ "Detta program kommer att avgöra vilka programvaruuppdateringar som\n"
#~ "ditt system behöver. För att göra detta måste det ansluta till\n"
#~ "Red Hat Networks centrala servrar. Om du godkänner detta klickar du\n"
#~ "på \"Nästa\" för att konfigurera detta verktyg. Om inte, klickar du på\n"
#~ "\"Avbryt\" och panelprogrammet kommer att tas bort."

#~ msgid "Welcome to Red Hat Update Notification Tool"
#~ msgstr "Välkommen till Red Hats verktyg för uppdateringsnotifiering"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Your system is currently running <b>%s</b>, but the newest installed\n"
#~ "kernel is <b>%s</b>. It is recommended that you <b>reboot</b> at the\n"
#~ "first opportunity to test this new kernel.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ditt system kör för tillfället <b>%s</b>, men den nyaste installerade\n"
#~ "kärnan är <b>%s</b>. Det rekommenderas att du <b>startar om</b> vid\n"
#~ "första bästa tillfälle för att testa denna nya kärna.\n"

#~ msgid "<<"
#~ msgstr "<<"

#~ msgid ">>"
#~ msgstr ">>"

#~ msgid "Ignored Updates"
#~ msgstr "Ignorerade uppdateringar"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.