Mera Gnome 2.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-30 12:27:44

> epiphany
> msgid "For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the end of the page."
> msgstr "Huruvida sökning ska börja om från början igen när slutet på sidan nås vid sök i sida."
> msgstr "Huruvida sökning ska börja om från början igen när slutet på sidan nås vid sökning på sida."

Ok för sök -> sökning. Om man söker "på" eller "i" en sida är lite
lurigare. Det känns mer rätt med "i", när det handlar om en
begränsning, medan "på" mera känns som att det är en sökning av hela
dokumentet, men att man just nu är på den sidan. Kanske "inom" kan
accepteras?


> epiphany
> msgid "Privacy"
> msgstr "Integritet"
> msgstr "Sekretess"

I andra sammanhang brukar man ju tala om "personlig integritet" på
svenska, motsvarande engelskans "privacy".

> gcalctool
> msgid "Frac"
> msgstr "Bråk"
> gcalctool
> msgid "Fractional portion of displayed value"
> msgstr "Decimaldelen av det visade värdet"
> msgstr "Bråkdelen av det visade värdet"
> gcalctool
> msgid "Fractional portion"
> msgstr "Bråkdel"	

Jag skulle vilja göra det enhetligt åt andra hållet: "Dec",
"Decimaldelen/Decimalerna av det visade värdet",
"Decimaldel/Decimaler".


> gdm
> msgid "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun the X configuration program. Then restart GDM."
> msgstr "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Troligtvis är den inte korrekt inställd. Du kommer att behöva logga in på en konsoll och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."
> msgstr "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Troligtvis är den inte korrekt installerad. Du kommer att behöva logga in på ett systemfönster och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."

Varför installerad? I orginalet talar de ju om "set up", vilket väl
har med inställningar och inte installation att göra.

> gdm
> msgid "Would you like me to try to run the X configuration program? Note that you will need the root password for this."
> msgstr "Vill du att jag ska prova att köra X-konfigurationsprogrammet? Observera att du kommer att behöva rootlösenordet för detta."
> msgstr "Vill du att jag ska prova att köra X-konfigurationsprogrammet? Observera att du kommer att behöva rotlösenordet för detta."

Vi brukar betrakta användaren "root" som ett namn, och därför inte
översätta det. Det tycker jag är rätt, det är inte roten i någon
hierarki. (Däremot t.ex. rotkatalog, för där är det en rot i ett
träd.)


> gdm
> msgid "Would you like to view the detailed X server output as well?"
> msgstr "Vill du även se den detaljerad utdata från X-servern?"
> msgstr "Vill du även se den detaljerad utdatan från X-servern?"

"Detaljerade" får det bli om det skall vara helt rätt.

> libgtop
> msgid "The number of minor faults the process has made, those which have not required loading a memory page from disk."
> msgstr "Antal mindre sidfel processen har gjort, vilka inte kräver att en sida läses in från disk."
> msgstr "Antal mindre fel processen har gjort, vilka inte kräver att en minnessida läses in från disk."

Att en process "gör fel" på svenska associerar jag inte till sidfel.
Jag tycker inte du skall göra denna ändring. Det engelska orginalet
säger visserligen bara "fault". För mig är det lättare att associera
till "page fault" från det. Jag vet inte om det bara är jag, men
oavsett det så tycker jag inte du skall ändra till den oklara
skrivningen på svenska.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.