StarDict

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-21 23:11:10

> Jag har översatt StarDict, en ordlista skriven för GNOME. Är tacksam
> för alla kommentarer jag kan få.

Så bra!

> # Swedish messages for StarDict
> # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
> # Johan Hammar <johan.hammar@swipnet.se>, 2003.
> #
> #, fuzzy
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
> "POT-Creation-Date: 2003-08-27 20:06+0800\n"
> "PO-Revision-Date: 2003-09-19 11:58+0100\n"
> "Last-Translator: Johan Hammar <johan.hammar@swipnet.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Du har glömt fylla i en del här. Men det kanske är för att komma ihåg
det du har kvar fuzzy-markeringen?

> #: src/docklet.cpp:101
> msgid "_Scan selection"
> msgstr "_Skanna markering"

"Skanna" låter inte helt svenskt. Skulle det fungera med "sök"?

> #: src/floatwin.cpp:112
> msgid "Stop selection scanning"
> msgstr "Avbryt skanning av markering"

D:o

> #: src/mainwin.cpp:1051
> msgid "Search in the definition (Ctrl+F)"
> msgstr "Sök i definition (Ctrl+F)"

Orginalet har bestämd form.

> #: src/mainwin.cpp:1136
> msgid "_Search for:"
> msgstr "Sök efter:"

Du har glömt acceleratorn.

> "    3. Scan selected word\n"
> "    Turn on the check button at the bottom-left corner of the StarDict "
> "window to activate this feature. When this feature is on, StarDict will "
> "automatically look up words, phrases, and Chinese characters in other "
> "applications. Just highlight a word or phrase with your mouse, and a "
> "floating window will pop up showing the definition of the selected word.\n"

> "    3. Sök efter markerat ord\n"
> "    Kryssa i kryssknappen i nedre vänstra hörnet för att aktivera den här funktionen. När den här funktionen "
> "är påslagen kommer StarDict automatiskt att söka upp ord, meningar och kinesiska tecken i andra applikationer. "
> "Markera ett ord eller en mening med musen och ett flytande fönster kommer att visa definitionen för det markerade ordet.\n"

Oftast översätter vi "application" med "program". När man vill skilja
de olika sorternas program åt kan man använda "tillämpning".

> #: src/mainwin.cpp:1604
> msgid "_Scan"
> msgstr "_Skanna"
> 
> #: src/mainwin.cpp:1610
> msgid "Scan the selection"
> msgstr "Skanna markering"

Om du ändrade "scan" ovan så bör du nog göra det här också.

> #: src/prefsdlg.cpp:276
> msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Scan Selection</span>"
> msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Skanna markering</span>"
> 
> #: src/prefsdlg.cpp:284
> msgid "_Only do scanning while modifier key being pressed."
> msgstr "_Skanna endast om modifieringstangenten är nedtryckt."

Och här.

> #: src/prefsdlg.cpp:305
> msgid "Scan modifier _key:"
> msgstr "_Modifieringstangent för skanning:"

Och här.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.