Re: Webeyes

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-09-15 18:17:35

mån 2003-09-15 klockan 18.12 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/webeyes.c:1100
> > msgid "WebEyes Search Event Box"
> > msgstr "WebEyes-sökningshändelse"
> 
> Inget om "box"?

Ah, tack! Lägger till "...ruta". Översättningen är uppdaterad i cvs nu.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.