Re: Spam i massor

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-23 19:54:30

Janne writes:
> Christian är redan ditlagd; jag lägger till dig också.

Tack.

> > Sorry I didn't answer quicker.  My mailbox exploaded (you know what I
> > mean I guess) and I was also busy with other things for a few
> > evenings.
> 
> Och enligt diverse rapporter på nätet väntas det bli ännu mer framåt
> måndag. Underhållningen som aldrig tar slut...

Men nu har jag äntligen fått upp lite filter (alltså även lokalt, inte
bara de som hör till den här listan), så nästa gång kan jag
förhoppningsvis hantera det lite bättre.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.