Re: Spam i massor

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-08-21 22:09:25

> 
> Om du inte har sett det redan så har listan ombildats och spam/virus ska
> förhoppningsvis vara ett minne blott i framtiden(*). Kanske dags att gå
> med igen?
> 
> (*)
> http://lists.alt.org/pipermail/sv/2003-August/000000.html
> http://lists.alt.org/pipermail/sv/2003-August/000002.html

Det var bra.  Jag gick med igen.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.