Re: opcodes-2.14rel030712

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-16 14:36:01

sön 2003-07-13 klockan 23.31 skrev Göran Uddeborg:
> >  # Misstänkt pluralhack!
> >  #: ia64-gen.c:1533
> >  #, c-format
> > N msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks%s\n"
> > N msgstr "Varning: rsrc %s (%s) har inga kontroller%s\n"
> 
> Brukar vi inte använda %.0s för sådana hack tills de är rättade?

Jo, men jag är inte säker här på att det verkligen är ett pluralhack.
Jag har inte haft tillfälle att kolla i koden.


> >  #: ia64-gen.c:2436
> >  #, c-format
> > N msgid "IC note %d in opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
> > N msgstr ""
> > N "IC-anteckning %d i instruktion %s (IC:%s) är i konflikt med resurs %s\n"
> > N "anteckning %d\n"
> > N 
> >  #: ia64-gen.c:2464
> >  #, c-format
> > N msgid "IC note %d for opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
> > N msgstr ""
> > N "IC-anteckning %d för instruktion %s (IC:%s) är i konflikt med resurs %s\n"
> > N "anteckning %d\n"
> 
> Man säger väl "Står i konflikt ..."?

Jo, det gör man nog. Jag har fixat på alla ställen nu. Tack.


> >  #: ia64-gen.c:2478
> >  #, c-format
> > N msgid "opcode %s has no class (ops %d %d %d)\n"
> > N msgstr "instruktion %s har ingen klass (operationer %d %d %d)\n"
> 
> Det är inte operander som %d anger? Har du hämtat koden?

Nej, jag har inte kollat i koden -- om du har möjlighet så gör gärna
det.


> >  #. Invalid offset present.
> >  #: ip2k-asm.c:122
> > N msgid "offset(IP) is not a valid form"
> > N msgstr "avståndet är inte en giltig form"
> 
> Du strök "IP" helt? Var det meningen?

Nog mer en miss. Nu är det tillbaka.
Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.14rel030712.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.