Re: synpunkter på balsa-översättningen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-14 15:20:18

mån 2003-07-14 klockan 14.18 skrev Pawel Salek:
> > Hur man lägger till kommentarer till översättare är beskrivet på
> > http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#use-comments.
> 
> OK, det ska jag försöka. Jag måste säga att tutorialen är mycket 
> använtbart - det är väldig bekvämt att ha alla sådana råd i ett ställe.

Tack.


> > > "Redigera" meny har konflikterade genvägar.
> > 
> > Vilka då, och för vilka menyposter? I den version jag har här (2.0.6)
> > ser jag inga kolliderande åtkomsttangenter.
> 
> "_Redigera" kolliderar med "F_rån". ("_Från" vore bättre).

Ok, ändrat.


> "redigera" menu.
> "_Kopiera" kolliderar med "_Kontrollera stavning".

Ändrat till "Kontrollera sta_vning"


> "_Radbryt" kolliderar med "_Redigera med Gnome-redigerare".

Ändrat till "Redigera med _Gnome-redigerare"


> "Arkiv" menu.
> 
> "_inkludera fil" kolliderar med "_inkludera meddelande(n).."

Haha, ja men där kolliderar ju originalen också... jag tror jag väntar
tills originalmeddelandena ändrats här.


> "_Spara" kolliderar med "_Skicka" och "_Stäng".

Ändrat till "S_para" resp. "S_täng".

Tack för rapporten!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.