Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-07-12 09:24:50

lördagen den 12 juli 2003 kl 01.16 skrev Leonard Norrgard:

> Jag tycker att man mycket väl kan ta hjälp av vardagsspråket för 
> vanligare teknik. Att stänga av en bilmotor är idag ur detaljerad 
> teknisk synvinkel marginellt mer komplicerat än att stänga av en 
> dator, speciellt som det ju numera också innebär att man stänger av en 
> eller flera inbyggda datorer i bilen. Man stänger av.

Jag tycker ni har poänger båda två, men stötestenen är hur översätts den
här strängen som Christian tog upp:

	"Shut down your computer so that you may turn it off."

Här fungerar inte "Stäng av".

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.