Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-11 00:28:45

tor 2003-07-10 klockan 21.02 skrev Robert Ojala Milner:
> Något som jag har funderat på är strängen "Stäng ner datorn" i den svenska
> översättningen av Red Hat Linux, och jag har konstaterat att den inte är
> korrekt.

Jassåminsann. Det har du.


> Meningar kan inte översättas från engelska till svenska bara rakt av. Jag
> diskuterade detta med en före detta journalist, som höll med mig och
> föreslog att strängen ändrades till Stäng av datorn.

Att diskutera översättningar och deras kvalitet eller berättigande blir
i många enskilda fall inte meningsfullt om man inte har tillgång till
sammanhanget, och kanske även originaltexten. I detta fall är
originaltexten:

	"Shut down"

Originaltexten är alltså inte "shut off", "turn off", "switch off" eller
något liknande. Man kan ponera lite i banorna varför de har gjort detta
val av terminologi, och ha det i åtanke. Men innan vi nystar in oss i
det kan vi konstatera att det även finns än mer intressanta meddelanden
i sammanhanget, exempelvis:

	"Shut down your computer so that you may turn it off."

Här kan vi konstatera att "Stäng av datorn så att du kan stänga av den"
blir både löjligt och totalt obegripligt. Även omformuleringar som
"Stäng av datorn så att du kan slå av strömmen" blir mindre lyckade. Om
man redan har stängt av datorn, varför ska man då slå av strömmen?
Datorn är ju redan avstängd.

Och här har vi nog pudelns kärna. Man har nog valt "shut down" istället
för "turn off" åtminstone delvis för att indikera att det inte
(nödvändigtvis) handlar om att fysiskt stänga av maskinen och inte
förväxla terminologin med detta förfarande. Det finns fortfarande system
idag som inte själva stänger av strömmen, och därför består även ett
behov av att skilja terminologin åt.

En annan betydande faktor som kan spela in är att "shut down", i motsats
till "turn off", brukar användas om långsamma termineringsprocesser som
inte sker på ett ögonblick. T.ex. brukar kraftverk och processindustrier
stängas ned för årlig service. Att tala om att stänga av
processindustrin är inte fel, men det ger en lite konstig och ofta helt
felaktig bild av att det är ett ögonblickligt förfarande.
Motsvarande nyansskillnad finns även i det omvända förfarandet med
"starta upp" respektive "slå på". Att tala om att "slå på" en
kärnkraftsreaktor eller kolkraftverk blir lätt konstigt, det är ju inte
direkt något som går på ett kick.

Allt detta gäller naturligtvis även datorer. De startas inte till
användbart skick i ett ögonblick, och de stängs inte heller av på ett
ögonblick. Istället rör det sig om kontrollerade förfaranden som
visserligen inte behöver ta så himla lång tid, men det sker definitivt
inte heller på ett ögonblick. Och det är mer involverat än att bara
bryta eller slå på strömmen hursomhelst som man exempelvis kan göra med
en brödrost.

Allting kan naturligtvis medvetet abstraheras till att bara handla om
någonting så simpelt som en brödrost som man bara kan slå på och av och
där det inte är någonting mer med det. Detta är också något man försöker
göra i många fall för att inte göra det för invecklat, eller åtminstone
ge sken av att det inte är så invecklat, och ett led i detta är
naturligtvis att använda en terminologi som ger stöd till en mycket
enkel mental modell av funktionen. 

Men genomgående brukar man ju i UNIX-världen av tradition ofta använda
tekniskt mer korrekt men ofta också mer svårförståelig terminologi än på
andra ställen. Jag upplever svenska Windows som en smula felöversatt i
detta avseende; "stäng av" är inte fullständigt synonymt med "shut
down". Jag har därför på grund av detta och att det krockar med det
fysiska avstängandet valt att översätta med "stäng ner datorn".

Jag kommer troligtvis inte heller att ändra översättningen såvida inte
originalet ändras till "turn off" eller motsvarande.

Du kan ju hälsa allt detta till din vän journalisten. Hade varit
intressant att veta på exakt vilka grunder han (och även du) anser att
den nuvarande översättningen är felaktig; det har vi ju inte fått veta.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.