gpe-login-0.48

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-07-10 15:28:00

Christian Rose writes:
> #: gpe-login.c:480 gpe-login.c:553
> msgid "Login incorrect"
> msgstr "Inloggning felaktig"

Eller eventuellt, något friare, "Felaktig inloggning".

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.