Re: Översätta GPE

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-07-10 00:34:17

Christian Rose writes:
> libgpewidget och bluez-pin hade jag tydligen missat; de hör också till
> GPE. Anmäler du mig som ansvarig för även de modulerna?

Visst.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.