gpe-todo-0.32

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-06 22:53:23

Här kommer översättningen av gpe-todo. Ta gärna en titt. Filen finns
även på http://www.menthos.com/po/tp/gpe-todo.sv.po.


Christian

# Swedish messages for gpe-todo.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpe-todo 0.32\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-14 19:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-06 22:42+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: main.c:60
msgid "To-do list"
msgstr "Att-göra-lista"

#: todo-ui.c:269
msgid "Select categories"
msgstr "Välj kategorier"

#: todo-ui.c:291
msgid "Summary:"
msgstr "Sammanfattning:"

#: todo-ui.c:292
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#: todo-ui.c:298
msgid "Not started"
msgstr "Inte startad"

#: todo-ui.c:298
msgid "In progress"
msgstr "Pågår"

#: todo-ui.c:299
msgid "Completed"
msgstr "Färdigt"

#: todo-ui.c:321
msgid "Due:"
msgstr "Ska utföras:"

#: todo-ui.c:336
msgid "Categories:"
msgstr "Kategorier:"

#: todo-ui.c:429
msgid "Edit to-do item"
msgstr "Redigera att-göra-objekt"

#: todo-ui.c:436
msgid "New item"
msgstr "Nytt objekt"

#: list-ui.c:52
msgid "All items"
msgstr "Alla objekt"

#: list-ui.c:81
msgid "Permanently delete all completed items?"
msgstr "Ta bort alla färdigställda objekt permanent?"

#: list-ui.c:81
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"

#: list-ui.c:82 configure.c:217
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: list-ui.c:82
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: list-ui.c:333 configure.c:210
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: list-ui.c:334 list-ui.c:335
msgid "Add a new item"
msgstr "Lägg till ett nytt objekt"

#: list-ui.c:340
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: list-ui.c:341 list-ui.c:342
msgid "Configure categories"
msgstr "Konfigurera kategorier"

#: list-ui.c:347
msgid "Purge"
msgstr "Töm"

#: list-ui.c:348 list-ui.c:349
msgid "Purge completed items"
msgstr "Töm färdigställda objekt"

#: list-ui.c:354
msgid "Re-sort"
msgstr "Sortera om"

#: list-ui.c:355 list-ui.c:356
msgid "Move completed items to the end of the list"
msgstr "Flytta färdigställda objekt till slutet på listan"

#: list-ui.c:361
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: list-ui.c:362 list-ui.c:363
msgid "Exit the program"
msgstr "Avsluta programmet"

#: configure.c:58
msgid "Category name must not be blank"
msgstr "Kategorinamnet får inte vara tomt"

#: configure.c:68
msgid "A category by that name already exists"
msgstr "En kategori med samma namn finns redan"

#: configure.c:106
msgid "To-do list: Categories"
msgstr "Att-göra-lista: Kategorier"

#: configure.c:139
msgid "New category"
msgstr "Ny kategori"

#: configure.c:172
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

#: configure.c:211 configure.c:212
msgid "Create a new category"
msgstr "Skapa en ny kategori"

#: configure.c:218 configure.c:219
msgid "Delete the selected category"
msgstr "Ta bort den markerade kategorin"

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.