Re: Programmet och "dess" eller "sin"?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-04 22:05:32

fre 2003-07-04 klockan 02.39 skrev Leonard Norrgard:
> >> > Rapportören föreslår att "dess" byts ut mot "sin" i meddelanden av
> >> > typen:
> >> > 
> >> > "Bug Buddy kunde inte läsa in dess användargränssnittsfil (%s).\n"
> >> > "Bug Buddy kunde inte uppdatera dess felinformation.\n"
> >> > "Bug Buddy uppdaterade dess felinformation utan problem."
>
> Jag kommer in lite sent i diskussionen, men ovanstående hade jag nog 
> ersatt med:
> 
> "Bug Buddy kunde inte läsa in användargränssnittsfilen (%s).\n"
> "Bug Buddy kunde inte uppdatera felinformationen.\n"
> "Bug Buddy uppdaterade felinformationen utan problem."
> 
> Har dock inte sett den engelska originaltexten...

Så här ser originalen och översättningen ut nu:

#: src/bug-buddy.c:688
#, c-format
msgid ""
"Bug Buddy could not load its user interface file (%s).\n"
"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
msgstr ""
"Bug Buddy kunde inte läsa in sin användargränssnittsfil (%s).\n"
"Försäkra dig om att Bug Buddy installerats korrekt."

#: src/bug-buddy.c:720
msgid ""
"Bug Buddy could not update its bug information.\n"
"The old one will be used."
msgstr ""
"Bug Buddy kunde inte uppdatera sin felinformation.\n"
"Den gamla felinformationen kommer att användas."

#: src/bug-buddy.c:734
msgid "Bug Buddy updated its bug information correctly."
msgstr "Bug Buddy uppdaterade sin felinformation utan problem."


Jag brukar använda en policy att hålla mig ganska strikt till
originalets formuleringar, om en omformulering inte är absolut nödvändig
av språkliga skäl. Så jag behåller nog "sin".


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.