Re: soundtracker 0.6.7-pre5

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-05-26 23:56:34

mån 2003-05-26 klockan 21.12 skrev Mattias Dahlberg:
> > #: app/audioconfig.c:63
> > msgid "Playback Output"
> > msgstr "Uppspelningsenhet"
> >
> > #: app/audioconfig.c:69
> > msgid "Editing Output"
> > msgstr "Redigerar uppspelning"
> 
> De bör nog följa samma mönster. De är rubriker för inställningar rörande
> utmatningsenhet, samplingsfrekvens och buffertstorlek. Skärmdumpar:
> http://users.du.se/~mda/st-play.png  http://users.du.se/~mda/st-edit.png
> 
> Kanske "Uppspelningsutmatning" och "Redigeringsutmatning".

Ok, jag ändrar.


> > #: app/keys.c:145
> > msgid "Upper Octave Keys..."
> > msgstr "Övre oktavtangenter..."
> >
> > #: app/keys.c:152
> > msgid "Lower Octave Keys..."
> > msgstr "Lägre oktavtangenter..."
> 
> De är inte oktavtangenter, de är tangenter för övre resp. lägre oktav. En
> liten nyansskillnad. Kanske "Tangenter för övre oktav" och "Tangenter för
> lägre oktav".

Oki. Fixat.

Tack för kommentarerna! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/soundtracker-0.6.7-pre5.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.