Re: gettext-tools-0.12 (48%, 198 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-05-22 18:26:24

onsdagen den 21 maj 2003 kl 21.49 skrev Peter Karlsson:

> Jan D.:
>
>>   #: src/format-c.c:176
>>   #, c-format
>> N msgid "In the directive number %u, the token after '<' is not the 
>> name of a format specifier macro. The valid macro names are listed in 
>> ISO C 99 section 7.8.1."
>> N msgstr "I direktiv nummer %u är symbolen efter \"<\" inte namn på 
>> ett formatteringsmakro. Giltiga makronamn är definierade i ISO C 99, 
>> kapitel 7.8.1."
>
> formatering stavas bara med ett t.

Så sant, tack.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.