Re: Nu får vi skärpa oss!

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-09 23:38:38

tis 2003-04-08 klockan 23.21 skrev Christian Rose:
>          am az be bg BR ca CN cs da de el eo es et fa fi
>          1 3 8 2 46 33 16 22 61 63 26 14 59 21 1 22
> 
>          fr GB gl he hr hu id it ja ko lg lt lv ms nb nl
>          73 4 30 10 17 35 32 27 38 18 1 1 2 12 20 45
> 
>  47 teams    nn no pl pt ro ru sk sl sr sv tr TW uk vi wa
>  94 domains    7 17 29 24 5 41 25 21 1 63 52 20 16 3 1 1088

...och nu är dessutom tyskarna snart förbi oss med sina 63. :-(


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.