Re: Gnome System Tools

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-04-06 23:21:34

Förresten Tor-björn (Vill du ha det stavat så, med bindestreck men
fortfarande gement "b"?) om du inte redan noterat det så står det på
domänens sida
(http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?domain=lingoteach_lessons)
att de helst vill ha meddelandekatalogerna i UTF-8.  Jag vet inte
varför, men om det inte ställer till problem för dig kan du ju göra
som de vill.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.