usermode (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-30 22:56:08

>   #: dummy.h:32
> N msgid "Launch system-wide configuration tools without a password."
> N msgstr "Starta globala konfigurationsverktyg utan lösenord."

Som jag kommenterade om printconf: Kanske tydligare med
"systemglobala", så att man inte tror att man kan göra något
"nätverksglobalt".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.