redhat-config-keyboard (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-14 23:13:21

>   #: ../src/keyboard_tui.py:66
> N msgid "Keyboard Selection"
> N msgstr "Val av tangentbord"
> N 
> N msgid "Keyboard Configuration"
> N msgstr "Tangentbordskonfiguration"

Jag trodde inte jag skulle hitta något att kommentera i en så här
liten översättning.  Men här, de engelska meddelandena är formade på
ett liknande sätt.  Om de uppträder i ett sammanhang kanske de svenska
också bör följa ett gemensamt mönster?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.