Re: Dags att översätta!

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-03-08 08:51:33

lördagen den 8 mars 2003 kl 01.05 skrev Christian Rose:

> lör 2003-03-08 klockan 00.39 skrev Jan D.:
>>> Ofullständiga översättningar
>>> ============================
>>> Namn			Översatt		Kräver disclaimer	Ansvarig
>>>
>> ...
>>> gettext-runtime		- / -			Ja			Jan Djärv
>>> gettext-tools		- / -			Ja			Jan Djärv
>>
>> Hmm, hur kom du fram till den senare listan?  Jag tror inte dessa är
>> ofullständiga, men jag kan ha missat något.
>
> "- / -" innebär att varken statistik (dvs en existerande sv.po) eller
> någon existerande pot-fil fanns enligt TP-hemsidan. Ta en titt själv.

Det måste vara något fel i uppdateringen.  Jag noterar också att det inte
kommit någon ny PO-matris på ett tag.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.