Re: anaconda-online-help-gui (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-03 21:22:34

Christian Rose writes:
> mån 2003-02-24 klockan 18.04 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: index.docbook:688
> > > #, no-c-format
> > > msgid ""
> > > "If you want to configure where the boot loader will be installed or if you "
> > > "want to add options to the boot command, select <guilabel>Configure advanced "
> > > "boot loader options</guilabel>."
> > > msgstr ""
> > > "Om du vill konfigurera var startprogrammet ska installeras eller om du vill "
> > > "lägga till flaggor till startkommandot bör du välja <guilabel>Konfigurera "
> > > "avancerade startprogramsalternativ</guilabel>."
> > > 
> > > #: index.docbook:696
> > > #, no-c-format
> > > msgid "Advanced Boot Loader Configuration"
> > > msgstr "Avancerad konfiguration av startprogram"
> > 
> > Advanced Boot Loader Configuration är översatt olika i dessa två
> > meddelanden.
> 
> Öh, nä? I det ena står det "Configure advanced boot loader options", i
> det andra "Advanced Boot Loader Configuration". Vad är problemet?

Problemet var förmodligen trötthet hos granskaren. :-)

> > > #: index.docbook:940
> > > #, no-c-format
> > > msgid ""
> > > "<guibutton>Mail (SMTP)</guibutton> - This allows incoming SMTP mail "
> > > "delivery. If you need to allow remote hosts to connect directly to your "
> > > "machine to deliver mail, enable this option. Do not enable this if you "
> > > "collect your mail from your ISP's server by POP3 or IMAP, or if you use a "
> > > "tool such as <application>fetchmail</application>. Note that an improperly "
> > > "configured SMTP server can allow remote machines to use your server to send "
> > > "spam."
> > > msgstr ""
> > > "<guibutton>E-post (SMTP)</guibutton> - Detta tillåter inkommande e-"
> > > "postleverans med SMTP. Om du måste tillåta att fjärrvärdar ansluter direkt "
> > > "till din maskin för att leverera e-post bör du aktivera detta alternativ. "
> > > "Aktivera inte detta om du hämtar e-post från din Internetleverantörs server "
> > > "med POP3 eller IMAP, eller om du använder ett verktyg som exempelvis "
> > > "<application>fetchmail</application>. Observera att en felaktigt "
> > > "konfigurerad SMTP-server kan tillåta fjärrmaskiner att använda din server "
> > > "för att skicka spam."
> > 
> > Kan inte "Mail" översättas med bara "Post" här?
> 
> Kanske, men jag tycker det blir tydligare med "E-post".

Det känns så självklart av sammanhanget, och dessutom har de inget e
på engelska.

Men som du vill.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.