Re: Lifelines

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-28 23:10:30

fre 2003-02-28 klockan 15.11 skrev Jens Arvidsson:
> > > > > >  #: src/interp/builtin.c:462
> > > > > >  #, c-format
> > > > > > N msgid "Bad escape code at offset %d in bytecode string <%s>"
> > > > > > N msgstr "Ogiltig kontrollsekvenskod vid offset %d i
> > > > > >      UTF-kontrollsträng <%s>"
> > 
> > > > > Kanske s/offset/avstånd/ ?
> > 
> > > > Offset är inte bra, men avstånd passar inte heller. Jag
> > > > föreslår "index".
> > 
> > > Tjuvkollade på andra översättningar, och hittade "position" i den
> > > franska. Är det något man skulle kunna använda?
> > 
> > Mycket bra! Så självklart :)
> 
> Bra! Då sätter jag det (om inte Christian eller någon annan vill
> invända förstås).

Nej, kör du på det.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.