redhat-config-samba (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 17:00:13

Här är uppdateringen av redhat-config-samba. Ta gärna en titt. Filen
finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-samba.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for redhat-config-samba.
 # Copyright (C) 2002, 2003 Christian Rose
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.34 2003/01/30 07:32:55 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: redhat-config-samba\n"
G "POT-Creation-Date: Fri Aug 9 19:05:28 2002\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-08-11 22:21+0200\n"
N "POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:25:51 2003\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-30 08:43+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.4\n"
 
 
G msgid "Please enter a Unix user name."
G msgstr "Ange ett Unix-användarnamn."
 #: ../src/addUserWin.py:132
N msgid "Please enter a Windows username."
N msgstr "Ange ett Windows-användarnamn."
N 
 #: ../src/addUserWin.py:158
N msgid "An account for this user already exists. Please try again."
N msgstr "Ett konto för denna användare finns redan. Försök igen."
N 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:39 redhat-config-samba.gladestrings:23
N msgid "Domain"
N msgstr "Domän"
N 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:43
N msgid "Server"
N msgstr "Server"
N 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:47
N msgid "Share"
N msgstr "Utdelning"
N 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:51
N msgid "User"
N msgstr "Användare"
N 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:59
N msgid "Yes"
N msgstr "Ja"
N 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:63
N msgid "No"
N msgstr "Nej"
N 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:74
N msgid "No guest account"
N msgstr "Inget gästkonto"
 
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:177
 msgid ""
G "A Unix account for '%s' does not exist. Please enter another Unix user name."
N "You must specify a password server when using 'domain' or 'server' "
N "authentication."
 msgstr ""
G "Ett Unix-konto finns inte för \"%s\". Ange ett annat Unix-användarnamn."
N "Du måste ange en lösenordsserver när du använder \"domain\"- eller \"server"
N "\"-autentisering."
 
G msgid "Please enter a Windows user name."
G msgstr "Ange ett Windows-användarnamn."
 #: ../src/basicPreferencesWin.py:219
N msgid "You must specify a workgroup."
N msgstr "Du måste ange en arbetsgrupp."
 
 #: ../src/mainWindow.py:50
 msgid "Samba Server Configuration"
G msgstr "Konfiguration av Samba-server"
N msgstr "Konfiguration av Sambaserver"
N 
 #: ../src/mainWindow.py:54
N msgid "Samba Server"
N msgstr "Sambaserver"
 
 #: ../src/mainWindow.py:55
 msgid "Create, modify, and delete samba shares"
G msgstr "Skapa, ändra och ta bort samba-utdelningar"
N msgstr "Skapa, ändra och ta bort sambautdelningar"
 
 
 #: ../src/mainWindow.py:106
 msgid "/_Preferences/Samba _Users..."
G msgstr "/_Inställningar/Samba-_användare..."
N msgstr "/_Inställningar/Samba_användare..."
 
 
 #: ../src/mainWindow.py:119
 msgid "Add a samba share"
G msgstr "Lägg till en samba-utdelning"
N msgstr "Lägg till en sambautdelning"
 
 
 #: ../src/mainWindow.py:273
 msgid "The Samba service is not currently running. Do you wish to start it?"
G msgstr "Samba-tjänsten kör inte för tillfället. Vill du starta den?"
N msgstr "Sambatjänsten kör inte för tillfället. Vill du starta den?"
 
 #: ../src/mainWindow.py:320
 msgid ""
 "Samba Server Configuration Tool @VERSION@\n"
 " Copyright (c) 2002 Red Hat, Inc.\n"
 " Copyright (c) 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
 " Copyright (c) 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
 " A graphical interface for configuring SMB shares"
 msgstr ""
G "Samba-serverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
N "Sambaserverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
 " Copyright © 2002 Red Hat, Inc.\n"
 " Copyright © 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
 " Copyright © 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
 " Ett grafiskt gränssnitt för konfiguration av SMB-utdelningar"
 
N msgid ""
N "Samba Server Configuration Tool @VERSION@\n"
N " Copyright (c) 2003 Red Hat, Inc.\n"
N " Copyright (c) 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
N " Copyright (c) 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
N " A graphical interface for configuring SMB shares"
N msgstr ""
N "Sambaserverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
N " Copyright © 2003 Red Hat, Inc.\n"
N " Copyright © 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
N " Copyright © 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
N " Ett grafiskt gränssnitt för konfiguration av SMB-utdelningar"
N 
N msgid ""
N "Samba Server Configuration Tool @VERSION@\n"
N " Copyright (c) 2002, 2003 Red Hat, Inc.\n"
N " Copyright (c) 2002, 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
N " Copyright (c) 2002, 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
N " A graphical interface for configuring SMB shares"
N msgstr ""
N "Sambaserverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
N " Copyright © 2002, 2003 Red Hat, Inc.\n"
N " Copyright © 2002, 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
N " Copyright © 2002, 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
N " Ett grafiskt gränssnitt för konfiguration av SMB-utdelningar"
N 
 #: ../src/mainWindow.py:321
 
 #: ../src/mainWindow.py:337
N msgid "Help is not available."
N msgstr "Hjälp är inte tillgänglig."
N 
 #: ../src/sambaParser.py:42 ../src/sambaParser.py:49
 #: ../src/sambaUserData.py:55
 
 #: ../src/shareWindow.py:106
 msgid "Create Samba Share"
G msgstr "Skapa Samba-utdelning"
N msgstr "Skapa Sambautdelning"
 
 #: ../src/shareWindow.py:114
 msgid "Edit Samba Share"
G msgstr "Redigera Samba-utdelning"
N msgstr "Redigera Sambautdelning"
 
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:7
 msgid "Advanced Samba Server Settings"
G msgstr "Avancerade Samba-serverinställningar"
N msgstr "Avancerade Sambaserverinställningar"
 
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:42 redhat-config-samba.gladestrings:66
N msgid "Description:"
N msgstr "Beskrivning:"
N 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:43 redhat-config-samba.gladestrings:71
N msgid "_Basic"
N msgstr "_Grundläggande"
N 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:44
 
G msgid "Update Encrypted:"
G msgstr "Uppdatera krypterat:"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:46
N msgid "Guest Account:"
N msgstr "Gästkonto:"
N 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:47
N msgid "Authentication Server:"
N msgstr "Autentiseringsserver:"
N 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:49
N msgid "_Security"
N msgstr "_Säkerhet"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:50
G msgid "DOMAIN"
G msgstr "DOMÄN"
N msgid "Samba Users"
N msgstr "Sambaanvändare"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:51
G msgid "SERVER"
G msgstr "SERVER"
N msgid "_Add User"
N msgstr "_Lägg till användare"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:52
G msgid "SHARE"
G msgstr "UTDELNING"
N msgid "_Edit User"
N msgstr "_Redigera användare"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:53
G msgid "USER"
G msgstr "ANVÄNDARE"
N msgid "_Delete User"
N msgstr "_Ta bort användare"
 
G msgid "Yes"
G msgstr "Ja"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:54
N msgid "Create New Samba User"
N msgstr "Skapa ny Sambaanvändare"
 
G msgid "No"
G msgstr "Nej"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:55
N msgid "Unix Username:"
N msgstr "Unix-användarnamn:"
 
G msgid "Guest Account:"
G msgstr "Gästkonto:"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:56
N msgid "Windows Username:"
N msgstr "Windows-användarnamn:"
 
G msgid "Share"
G msgstr "Utdelning"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:57
N msgid "Samba Password:"
N msgstr "Sambalösenord:"
 
G msgid "Description:"
G msgstr "Beskrivning:"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:59
N msgid "Confirm Samba Password:"
N msgstr "Bekräfta Sambalösenord:"
N 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:62 redhat-config-samba.gladestrings:75
N msgid "window1"
N msgstr "window1"
 
 
G msgid "Valid Users:"
G msgstr "Giltiga användare:"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:65
N msgid "Directory:"
N msgstr "Katalog:"
 
G msgid "Read-only access"
G msgstr "Skrivskyddad åtkomst"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:68
N msgid "Basic Permissions:"
N msgstr "Grundläggande rättigheter:"
 
G msgid "Read/write access"
G msgstr "Läs-/Skrivåtkomst"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:69
N msgid "Read-only"
N msgstr "Skrivskyddad"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:72
G msgid "Display share in browseable list"
G msgstr "Visa utdelning i bläddringsbar lista"
N msgid "Only allow access to specific users"
N msgstr "Tillåt endast åtkomst för vissa användare"
 
G msgid "Change"
G msgstr "Ändra"
G 
G msgid "Default directory creation permissions:"
G msgstr "Standardrättigheter för katalogskapande:"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:73
N msgid "Allow access to everyone"
N msgstr "Tillåt åtkomst för alla"
N 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:74
N msgid "_Access"
N msgstr "_Åtkomst"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:76
G msgid "Default file creation permissions:"
G msgstr "Standardrättigheter för filskapande:"
N msgid "Permissions:"
N msgstr "Rättigheter:"
N 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:77
N msgid "User Permissions:"
N msgstr "Användarrättigheter:"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:78
G msgid "Samba Users"
G msgstr "Samba-användare"
N msgid "Group Permissions:"
N msgstr "Grupprättigheter:"
 
 # Osäker
 #: redhat-config-samba.gladestrings:79
G msgid "Add User"
G msgstr "Lägg till användare"
G 
G msgid "Edit User"
G msgstr "Redigera användare"
G 
G msgid "Delete User"
G msgstr "Ta bort användare"
N msgid "World Permissions:"
N msgstr "Världsrättigheter:"
 
 #: redhat-config-samba.gladestrings:80 redhat-config-samba.gladestrings:81
 #: redhat-config-samba.gladestrings:82
G msgid "Create New Samba User"
G msgstr "Skapa ny Samba-användare"
N msgid "Read"
N msgstr "Läsa"
 
G msgid "Unix User Name:"
G msgstr "Unix-användarnamn:"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:83 redhat-config-samba.gladestrings:84
 #: redhat-config-samba.gladestrings:85
N msgid "Write"
N msgstr "Skriva"
 
G msgid "Windows User Name:"
G msgstr "Windows-användarnamn:"
 #: redhat-config-samba.gladestrings:86 redhat-config-samba.gladestrings:87
 #: redhat-config-samba.gladestrings:88
N msgid "Execute"
N msgstr "Köra"
 
 
G msgid "Confirm Samba Password:"
G msgstr "Bekräfta Samba-lösenord:"
 #~ msgid "Access"
 #~ msgstr "Åtkomst"
N 
 #~ msgid "Please enter an existing local username."
 #~ msgstr "Ange ett befintligt lokalt användarnamn."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "A local user account for '%s' does not exist. Please enter an existing "
 #~ "local username."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ett lokalt användarkonto finns inte för \"%s\". Ange ett befintligt "
 #~ "lokalt användarnamn."
N 
 #~ msgid "Server Name:"
 #~ msgstr "Servernamn:"
N 
 #~ msgid "Please enter a Unix user name."
 #~ msgstr "Ange ett Unix-användarnamn."
N 
 #~ msgid "NetBIOS Name:"
 #~ msgstr "NetBIOS-namn:"
N 
 #~ msgid "User Permission:"
 #~ msgstr "Användarrättighet:"
N 
 #~ msgid "User Permissions"
 #~ msgstr "Användarrättigheter"
N 
 #~ msgid "Group Permissions"
 #~ msgstr "Grupprättigheter"
N 
 # Osäker
 #~ msgid "World Permissions"
 #~ msgstr "Världsrättigheter"
N 
 #~ msgid "DOMAIN"
 #~ msgstr "DOMÄN"
N 
 #~ msgid "SERVER"
 #~ msgstr "SERVER"
N 
 #~ msgid "SHARE"
 #~ msgstr "UTDELNING"
N 
 #~ msgid "USER"
 #~ msgstr "ANVÄNDARE"
N 
 #~ msgid "Display share in browseable list"
 #~ msgstr "Visa utdelning i bläddringsbar lista"
N 
 #~ msgid "Change..."
 #~ msgstr "Ändra..."
N 
 #~ msgid "Default directory creation permissions:"
 #~ msgstr "Standardrättigheter för skapade kataloger:"
N 
 #~ msgid "Default file creation permissions:"
 #~ msgstr "Standardrättigheter för skapade filer:"
N 
 #~ msgid "General Options"
 #~ msgstr "Allmänna alternativ"
N 
 #~ msgid "Users that have access to this directory:"
 #~ msgstr "Användare som kan komma åt denna katalog:"
N 
 #~ msgid "Cannot write to %s file. Program will now exit."
 #~ msgstr "Kan inte skriva till filen %s. Programmet kommer nu att avslutas."
N 
 #~ msgid "Cannot open /etc/samba/smbusers file"
 #~ msgstr "Kan inte öppna filen /etc/samba/smbusers"
N 
 #~ msgid "Cannot read %s.  Program will now exit."
 #~ msgstr "Kan inte läsa %s. Programmet kommer nu att avslutas."
N 
 #~ msgid "Cannot write to %s.  Program will now exit."
 #~ msgstr "Kan inte skriva till %s. Programmet kommer nu att avslutas."
N 
 #~ msgid "Cannot read /etc/samba/smb.conf.  Program will now exit."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte läsa /etc/samba/smb.conf. Programmet kommer nu att avslutas."
N 
 #~ msgid "Cannot write to /etc/samba/smb.conf.  Program will now exit."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte skriva till /etc/samba/smb.conf. Programmet kommer nu att "
 #~ "avslutas."
N 
 #~ msgid "Delete User"
 #~ msgstr "Ta bort användare"
N 
 #~ msgid "Restart samba server"
 #~ msgstr "Starta om sambaserver"
N 
 #~ msgid "Valid Users:"
 #~ msgstr "Giltiga användare:"
N 
 #~ msgid "Read-only access"
 #~ msgstr "Skrivskyddad åtkomst"
N 
 #~ msgid "Read/write access"
 #~ msgstr "Läs-/Skrivåtkomst"

# Swedish messages for redhat-config-samba.
# Copyright (C) 2002, 2003 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.34 2003/01/30 07:32:55 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-samba\n"
"POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:25:51 2003\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-30 08:43+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"

#: ../src/addUserWin.py:101 ../src/addUserWin.py:144
msgid "The passwords do not match. Please try again."
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens. Försök igen"

#: ../src/addUserWin.py:132
msgid "Please enter a Windows username."
msgstr "Ange ett Windows-användarnamn."

#: ../src/addUserWin.py:158
msgid "An account for this user already exists. Please try again."
msgstr "Ett konto för denna användare finns redan. Försök igen."

#: ../src/basicPreferencesWin.py:39 redhat-config-samba.gladestrings:23
msgid "Domain"
msgstr "Domän"

#: ../src/basicPreferencesWin.py:43
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: ../src/basicPreferencesWin.py:47
msgid "Share"
msgstr "Utdelning"

#: ../src/basicPreferencesWin.py:51
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: ../src/basicPreferencesWin.py:59
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../src/basicPreferencesWin.py:63
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../src/basicPreferencesWin.py:74
msgid "No guest account"
msgstr "Inget gästkonto"

#: ../src/basicPreferencesWin.py:177
msgid ""
"You must specify a password server when using 'domain' or 'server' "
"authentication."
msgstr ""
"Du måste ange en lösenordsserver när du använder \"domain\"- eller \"server"
"\"-autentisering."

#: ../src/basicPreferencesWin.py:219
msgid "You must specify a workgroup."
msgstr "Du måste ange en arbetsgrupp."

#: ../src/mainWindow.py:50
msgid "Samba Server Configuration"
msgstr "Konfiguration av Sambaserver"

#: ../src/mainWindow.py:54
msgid "Samba Server"
msgstr "Sambaserver"

#: ../src/mainWindow.py:55
msgid "Create, modify, and delete samba shares"
msgstr "Skapa, ändra och ta bort sambautdelningar"

#: ../src/mainWindow.py:84
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: ../src/mainWindow.py:87
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter"

#: ../src/mainWindow.py:89
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: ../src/mainWindow.py:98
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: ../src/mainWindow.py:99
msgid "/_File/_Add Share"
msgstr "/_Arkiv/_Lägg till utdelning"

#: ../src/mainWindow.py:100
msgid "/_File/_Properties"
msgstr "/_Arkiv/_Egenskaper"

#: ../src/mainWindow.py:101
msgid "/_File/_Delete"
msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"

#: ../src/mainWindow.py:102
msgid "/_File/_Quit"
msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"

#: ../src/mainWindow.py:103
msgid "/_Preferences"
msgstr "/_Inställningar"

#: ../src/mainWindow.py:104
msgid "/_Preferences/_Server Settings..."
msgstr "/_Inställningar/_Serverinställningar..."

#: ../src/mainWindow.py:106
msgid "/_Preferences/Samba _Users..."
msgstr "/_Inställningar/Samba_användare..."

#: ../src/mainWindow.py:107
msgid "/_Help"
msgstr "/_Hjälp"

#: ../src/mainWindow.py:108
msgid "/_Help/_Contents"
msgstr "/_Hjälp/_Innehåll"

#: ../src/mainWindow.py:109
msgid "/_Help/_About"
msgstr "/_Hjälp/_Om"

#: ../src/mainWindow.py:119
msgid "Add a samba share"
msgstr "Lägg till en sambautdelning"

#: ../src/mainWindow.py:120
msgid "Edit the properties of the selected directory"
msgstr "Redigera egenskaperna för den valda katalogen"

#: ../src/mainWindow.py:121
msgid "Delete the selected directory"
msgstr "Ta bort den valda katalogen"

#: ../src/mainWindow.py:122
msgid "View help"
msgstr "Visa hjälp"

#: ../src/mainWindow.py:156 ../src/mainWindow.py:169 ../src/mainWindow.py:173
#: ../src/shareWindow.py:251 ../src/shareWindow.py:306
msgid "Read Only"
msgstr "Skrivskyddad"

#: ../src/mainWindow.py:167 ../src/mainWindow.py:175
msgid "Read/Write"
msgstr "Läs/Skriv"

#: ../src/mainWindow.py:273
msgid "The Samba service is not currently running. Do you wish to start it?"
msgstr "Sambatjänsten kör inte för tillfället. Vill du starta den?"

#: ../src/mainWindow.py:320
msgid ""
"Samba Server Configuration Tool @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright (c) 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for configuring SMB shares"
msgstr ""
"Sambaserverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
" Copyright © 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright © 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt gränssnitt för konfiguration av SMB-utdelningar"

msgid ""
"Samba Server Configuration Tool @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2003 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright (c) 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for configuring SMB shares"
msgstr ""
"Sambaserverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
" Copyright © 2003 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright © 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt gränssnitt för konfiguration av SMB-utdelningar"

msgid ""
"Samba Server Configuration Tool @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2002, 2003 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2002, 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright (c) 2002, 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for configuring SMB shares"
msgstr ""
"Sambaserverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
" Copyright © 2002, 2003 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2002, 2003 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright © 2002, 2003 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt gränssnitt för konfiguration av SMB-utdelningar"

#: ../src/mainWindow.py:321
msgid "About"
msgstr "Om"

#: ../src/mainWindow.py:337
msgid "Help is not available."
msgstr "Hjälp är inte tillgänglig."

#: ../src/sambaParser.py:42 ../src/sambaParser.py:49
#: ../src/sambaUserData.py:55
msgid "Cannot read %s. Program will now exit."
msgstr "Kan inte läsa %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/sambaParser.py:140 ../src/sambaParser.py:147
#: ../src/sambaUserData.py:80 ../src/sambaUserData.py:102
msgid "Cannot write to %s. Program will now exit."
msgstr "Kan inte skriva till %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/sambaUserData.py:40
msgid "You do not have permission to read %s."
msgstr "Du har inte rätt att läsa %s."

#: ../src/sambaUserData.py:87 ../src/sambaUserData.py:109
msgid "You do not have permission to write to %s. Program will now exit."
msgstr ""
"Du har inte rätt att skriva till %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/shareWindow.py:106
msgid "Create Samba Share"
msgstr "Skapa Sambautdelning"

#: ../src/shareWindow.py:114
msgid "Edit Samba Share"
msgstr "Redigera Sambautdelning"

#: ../src/shareWindow.py:159
msgid ""
"You must specify a directory to share. \n"
"\n"
"Click \"OK\" to continue."
msgstr ""
"Du måste ange en katalog att dela ut.  \n"
"\n"
"Klicka på \"OK\" för att fortsätta."

#: ../src/shareWindow.py:173
msgid ""
"The directory \"%s\" does not exist. Please specify an existing "
"directory. \n"
"\n"
"Click \"OK\" to continue."
msgstr ""
"Katalogen \"%s\" finns inte. Ange en existerande katalog. \n"
"\n"
"Klicka på \"OK\" för att fortsätta."

#: ../src/shareWindow.py:255 ../src/shareWindow.py:309
#: redhat-config-samba.gladestrings:70
msgid "Read / Write"
msgstr "Läs / Skriv"

#: ../src/shareWindow.py:355
msgid "Select Directory"
msgstr "Välj katalog"

#: redhat-config-samba.gladestrings:7
msgid "Advanced Samba Server Settings"
msgstr "Avancerade Sambaserverinställningar"

#: redhat-config-samba.gladestrings:8
msgid "label30"
msgstr "label30"

#: redhat-config-samba.gladestrings:9
msgid "Basic"
msgstr "Grundläggande"

#: redhat-config-samba.gladestrings:10
msgid "label31"
msgstr "label31"

#: redhat-config-samba.gladestrings:11
msgid "Security"
msgstr "Säkerhet"

#: redhat-config-samba.gladestrings:12
msgid "label32"
msgstr "label32"

#: redhat-config-samba.gladestrings:13
msgid "Logging"
msgstr "Loggning"

#: redhat-config-samba.gladestrings:14
msgid "label33"
msgstr "label33"

#: redhat-config-samba.gladestrings:15
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"

#: redhat-config-samba.gladestrings:16
msgid "label34"
msgstr "label34"

#: redhat-config-samba.gladestrings:17
msgid "Tuning"
msgstr "Finjustering"

#: redhat-config-samba.gladestrings:18
msgid "label35"
msgstr "label35"

#: redhat-config-samba.gladestrings:19
msgid "Printing"
msgstr "Utskrift"

#: redhat-config-samba.gladestrings:20
msgid "label36"
msgstr "label36"

#: redhat-config-samba.gladestrings:21
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: redhat-config-samba.gladestrings:22
msgid "label37"
msgstr "label37"

#: redhat-config-samba.gladestrings:24
msgid "label38"
msgstr "label38"

#: redhat-config-samba.gladestrings:25
msgid "Logon"
msgstr "Inloggning"

#: redhat-config-samba.gladestrings:26
msgid "label39"
msgstr "label39"

#: redhat-config-samba.gladestrings:27
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: redhat-config-samba.gladestrings:28
msgid "label40"
msgstr "label40"

#: redhat-config-samba.gladestrings:29
msgid "WINS"
msgstr "WINS"

#: redhat-config-samba.gladestrings:30
msgid "label41"
msgstr "label41"

#: redhat-config-samba.gladestrings:31
msgid "Locking"
msgstr "Låsning"

#: redhat-config-samba.gladestrings:32
msgid "label42"
msgstr "label42"

#: redhat-config-samba.gladestrings:33
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: redhat-config-samba.gladestrings:34
msgid "label43"
msgstr "label43"

#: redhat-config-samba.gladestrings:35
msgid "VFS"
msgstr "VFS"

#: redhat-config-samba.gladestrings:36
msgid "label44"
msgstr "label44"

#: redhat-config-samba.gladestrings:37
msgid "Winbind"
msgstr "Winbind"

#: redhat-config-samba.gladestrings:38
msgid "Server Settings"
msgstr "Serverinställningar"

#: redhat-config-samba.gladestrings:39
msgid "Workgroup:"
msgstr "Arbetsgrupp:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:40 redhat-config-samba.gladestrings:41
#: redhat-config-samba.gladestrings:48 redhat-config-samba.gladestrings:58
#: redhat-config-samba.gladestrings:60 redhat-config-samba.gladestrings:61
#: redhat-config-samba.gladestrings:63 redhat-config-samba.gladestrings:67
msgid "*"
msgstr "*"

#: redhat-config-samba.gladestrings:42 redhat-config-samba.gladestrings:66
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:43 redhat-config-samba.gladestrings:71
msgid "_Basic"
msgstr "_Grundläggande"

#: redhat-config-samba.gladestrings:44
msgid "Authentication Mode:"
msgstr "Autentiseringsläge:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:45
msgid "Encrypt Passwords:"
msgstr "Kryptera lösenord:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:46
msgid "Guest Account:"
msgstr "Gästkonto:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:47
msgid "Authentication Server:"
msgstr "Autentiseringsserver:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:49
msgid "_Security"
msgstr "_Säkerhet"

#: redhat-config-samba.gladestrings:50
msgid "Samba Users"
msgstr "Sambaanvändare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:51
msgid "_Add User"
msgstr "_Lägg till användare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:52
msgid "_Edit User"
msgstr "_Redigera användare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:53
msgid "_Delete User"
msgstr "_Ta bort användare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:54
msgid "Create New Samba User"
msgstr "Skapa ny Sambaanvändare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:55
msgid "Unix Username:"
msgstr "Unix-användarnamn:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:56
msgid "Windows Username:"
msgstr "Windows-användarnamn:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:57
msgid "Samba Password:"
msgstr "Sambalösenord:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:59
msgid "Confirm Samba Password:"
msgstr "Bekräfta Sambalösenord:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:62 redhat-config-samba.gladestrings:75
msgid "window1"
msgstr "window1"

#: redhat-config-samba.gladestrings:64
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#: redhat-config-samba.gladestrings:65
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:68
msgid "Basic Permissions:"
msgstr "Grundläggande rättigheter:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:69
msgid "Read-only"
msgstr "Skrivskyddad"

#: redhat-config-samba.gladestrings:72
msgid "Only allow access to specific users"
msgstr "Tillåt endast åtkomst för vissa användare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:73
msgid "Allow access to everyone"
msgstr "Tillåt åtkomst för alla"

#: redhat-config-samba.gladestrings:74
msgid "_Access"
msgstr "_Åtkomst"

#: redhat-config-samba.gladestrings:76
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:77
msgid "User Permissions:"
msgstr "Användarrättigheter:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:78
msgid "Group Permissions:"
msgstr "Grupprättigheter:"

# Osäker
#: redhat-config-samba.gladestrings:79
msgid "World Permissions:"
msgstr "Världsrättigheter:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:80 redhat-config-samba.gladestrings:81
#: redhat-config-samba.gladestrings:82
msgid "Read"
msgstr "Läsa"

#: redhat-config-samba.gladestrings:83 redhat-config-samba.gladestrings:84
#: redhat-config-samba.gladestrings:85
msgid "Write"
msgstr "Skriva"

#: redhat-config-samba.gladestrings:86 redhat-config-samba.gladestrings:87
#: redhat-config-samba.gladestrings:88
msgid "Execute"
msgstr "Köra"

#~ msgid "Update Encrypted:"
#~ msgstr "Uppdatera krypterat:"

#~ msgid "Access"
#~ msgstr "Åtkomst"

#~ msgid "Please enter an existing local username."
#~ msgstr "Ange ett befintligt lokalt användarnamn."

#~ msgid ""
#~ "A local user account for '%s' does not exist. Please enter an existing "
#~ "local username."
#~ msgstr ""
#~ "Ett lokalt användarkonto finns inte för \"%s\". Ange ett befintligt "
#~ "lokalt användarnamn."

#~ msgid "Server Name:"
#~ msgstr "Servernamn:"

#~ msgid "Please enter a Unix user name."
#~ msgstr "Ange ett Unix-användarnamn."

#~ msgid "NetBIOS Name:"
#~ msgstr "NetBIOS-namn:"

#~ msgid "User Permission:"
#~ msgstr "Användarrättighet:"

#~ msgid "User Permissions"
#~ msgstr "Användarrättigheter"

#~ msgid "Group Permissions"
#~ msgstr "Grupprättigheter"

# Osäker
#~ msgid "World Permissions"
#~ msgstr "Världsrättigheter"

#~ msgid "DOMAIN"
#~ msgstr "DOMÄN"

#~ msgid "SERVER"
#~ msgstr "SERVER"

#~ msgid "SHARE"
#~ msgstr "UTDELNING"

#~ msgid "USER"
#~ msgstr "ANVÄNDARE"

#~ msgid "Display share in browseable list"
#~ msgstr "Visa utdelning i bläddringsbar lista"

#~ msgid "Change..."
#~ msgstr "Ändra..."

#~ msgid "Default directory creation permissions:"
#~ msgstr "Standardrättigheter för skapade kataloger:"

#~ msgid "Default file creation permissions:"
#~ msgstr "Standardrättigheter för skapade filer:"

#~ msgid "General Options"
#~ msgstr "Allmänna alternativ"

#~ msgid "Users that have access to this directory:"
#~ msgstr "Användare som kan komma åt denna katalog:"

#~ msgid "Cannot write to %s file. Program will now exit."
#~ msgstr "Kan inte skriva till filen %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#~ msgid "Cannot open /etc/samba/smbusers file"
#~ msgstr "Kan inte öppna filen /etc/samba/smbusers"

#~ msgid "Cannot read %s.  Program will now exit."
#~ msgstr "Kan inte läsa %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#~ msgid "Cannot write to %s.  Program will now exit."
#~ msgstr "Kan inte skriva till %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#~ msgid "Cannot read /etc/samba/smb.conf.  Program will now exit."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte läsa /etc/samba/smb.conf. Programmet kommer nu att avslutas."

#~ msgid "Cannot write to /etc/samba/smb.conf.  Program will now exit."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skriva till /etc/samba/smb.conf. Programmet kommer nu att "
#~ "avslutas."

#~ msgid "Delete User"
#~ msgstr "Ta bort användare"

#~ msgid "Restart samba server"
#~ msgstr "Starta om sambaserver"

#~ msgid "Valid Users:"
#~ msgstr "Giltiga användare:"

#~ msgid "Read-only access"
#~ msgstr "Skrivskyddad åtkomst"

#~ msgid "Read/write access"
#~ msgstr "Läs-/Skrivåtkomst"

#~ msgid "/_Action"
#~ msgstr "/_Åtgärd"

#~ msgid "Apply changes"
#~ msgstr "Verkställ ändringar"

#~ msgid "Access permissions:"
#~ msgstr "Åtkomsträttigheter:"

#~ msgid "Samba User Administration"
#~ msgstr "Sambaanvändaradministration"

#~ msgid "Help on redhat-config-samba"
#~ msgstr "Hjälp för redhat-config-samba"

#~ msgid "Apply the changes to the system"
#~ msgstr "Verkställ ändringarna på systemet"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.