redhat-config-soundcard (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 17:00:24

Här är uppdateringen av redhat-config-soundcard. Ta gärna en titt. Filen
finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-soundcard.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for redhat-config-soundcard.
 # Copyright (C) 2002 Christian Rose
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.11 2003/01/30 05:11:21 bfox Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: redhat-config-soundcard\n"
G "POT-Creation-Date: Fri Aug 9 19:04:26 2002\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-08-01 17:43+0200\n"
N "POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:22:41 2003\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-11-23 02:54+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.4\n"
 
 #: ../src/redhat-config-soundcard.py:40
 msgid "redhat-config-soundcard requires a currently running X server."
G msgstr "redhat-config-soundcard kräver att en X-server körs för tillfället."
N msgstr "redhat-config-soundcard kräver att en X-server kör."
 
 
G msgid "Sound Card Configuration"
G msgstr "Ljudkortskonfiguration"
 #: ../src/soundcard.py:143
N msgid "The following audio device was detected."
N msgstr "Följande ljudenhet hittades."
N 
 #: ../src/soundcard.py:149
N msgid "The following audio devices were detected."
N msgstr "Följande ljudenheter hittades."
N 
 #: ../src/soundcard.py:168
N msgid "Primary audio device:"
N msgstr "Primär ljudenhet:"
N 
 #: ../src/soundcard.py:220
N msgid "Did you hear the sample sound?"
N msgstr "Hörde du testljudet?"
N 
 #: ../src/soundcard.py:234
N msgid ""
N "Automatic detection of the sound card did not work. Audio will not be "
N "available on the system. Please click OK to continue."
N msgstr ""
N "Automatisk detektering av ljudkortet fungerade inte. Ljud kommer inte att "
N "vara tillgängligt på systemet. Klicka på OK för att fortsätta."
N 
 #: ../src/soundcard.py:270
N msgid ""
N "The %s driver could not be loaded. This soundcard may not be compatible "
N "with Red Hat Linux."
N msgstr ""
N "Drivrutinen för %s kunde inte läsas in. Detta ljudkort kanske inte är "
N "kompatibelt med Red Hat Linux."
N 
 #: ../src/soundcard.py:293
N msgid "Audio Devices"
N msgstr "Ljudenheter"
N 
 #: ../src/soundcard.py:322
N msgid "Error"
N msgstr "Fel"
N 
 #~ msgid "Audio Device"
 #~ msgstr "Ljudenhet"
N 
 #~ msgid "Sound Card Configuration"
 #~ msgstr "Ljudkortskonfiguration"

# Swedish messages for redhat-config-soundcard.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.11 2003/01/30 05:11:21 bfox Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-soundcard\n"
"POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:22:41 2003\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-23 02:54+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"

#: ../src/redhat-config-soundcard.py:40
msgid "redhat-config-soundcard requires a currently running X server."
msgstr "redhat-config-soundcard kräver att en X-server kör."

#: ../src/redhat-config-soundcard.py:41
msgid "Try running 'sndconfig' instead."
msgstr "Prova att köra \"sndconfig\" istället."

#: ../src/soundcard.py:51
msgid "Soundcard Detection"
msgstr "Ljudkortsdetektering"

#: ../src/soundcard.py:52
msgid "Auto-detect and configure soundcard"
msgstr "Detektera automatiskt och konfigurera ljudkort"

#: ../src/soundcard.py:72
msgid "Sound Card Selection"
msgstr "Ljudkortsval"

#: ../src/soundcard.py:83
msgid "No soundcards were detected."
msgstr "Inga ljudkort hittades."

#: ../src/soundcard.py:97
msgid " %s"
msgstr " %s"

#: ../src/soundcard.py:102
msgid "Vendor:"
msgstr "Tillverkare:"

#: ../src/soundcard.py:110
msgid "Model:"
msgstr "Modell:"

#: ../src/soundcard.py:118
msgid "Module:"
msgstr "Modul:"

#: ../src/soundcard.py:124
msgid "Play test sound"
msgstr "Spela testljud"

#: ../src/soundcard.py:143
msgid "The following audio device was detected."
msgstr "Följande ljudenhet hittades."

#: ../src/soundcard.py:149
msgid "The following audio devices were detected."
msgstr "Följande ljudenheter hittades."

#: ../src/soundcard.py:168
msgid "Primary audio device:"
msgstr "Primär ljudenhet:"

#: ../src/soundcard.py:220
msgid "Did you hear the sample sound?"
msgstr "Hörde du testljudet?"

#: ../src/soundcard.py:234
msgid ""
"Automatic detection of the sound card did not work. Audio will not be "
"available on the system. Please click OK to continue."
msgstr ""
"Automatisk detektering av ljudkortet fungerade inte. Ljud kommer inte att "
"vara tillgängligt på systemet. Klicka på OK för att fortsätta."

#: ../src/soundcard.py:270
msgid ""
"The %s driver could not be loaded. This soundcard may not be compatible "
"with Red Hat Linux."
msgstr ""
"Drivrutinen för %s kunde inte läsas in. Detta ljudkort kanske inte är "
"kompatibelt med Red Hat Linux."

#: ../src/soundcard.py:293
msgid "Audio Devices"
msgstr "Ljudenheter"

#: ../src/soundcard.py:322
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#~ msgid "Audio Device"
#~ msgstr "Ljudenhet"

#~ msgid "Sound Card Configuration"
#~ msgstr "Ljudkortskonfiguration"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.