Re: gnome-panel (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-31 18:05:43

fre 2003-01-31 klockan 12.00 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: applets/fish/fish.c:449
> >   #, c-format
> > N msgid "%s the GNOME Fish, a contemporary oracle"
> > N msgstr "GNOME-fisken %s, ett samtida orakel"
> 
> Jag tycker "nutida" passar bättre än "samtida" här.  ("Contemporary"
> kan betyda båda delarna, nyanskillnaden finns inte i det ordet.)

Jag ändrar. Tack.


> >   #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:1
> >   msgid ""
> > N "Decides when to group windows from the same application on the Window List. "
> > N "Valid values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
> >   msgstr ""
> > N "Avgör när fönster från samma program ska grupperas i fönsterlistan. Giltiga "
> >   "värden är \"never\", \"auto\" och \"always\"."
> 
> Eventuellt skulle man kunna ha en förklaring av de engelska
> nyckelorden inom parentes:
> 
>    \"never\" (aldrig), \"auto\" (auto) och \"always\" (alltid)."
> 
> För den som faktiskt inte kan engelska, kan det vara en fördel.

Sant, jag fixar. Tack för kommentarerna!Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.