Förtroende och tillit Nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-31 13:17:48

Per Tunedal writes:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Hej!
> Efter synpunkterna har jag gjort ett nytt förslag:
> 
> Förslag:
> - - Vet inte.
> - - Jag litar INTE på denna nyckelinnehavare.
> - - Jag litar delvis på denna nyckelinnehavare.
> - - Jag litar fullständigt på denna nyckelinnehavare.
> - - Jag litar lika mycket på nyckelinnehavaren som på mig själv (ultimat
> förtroende).
> 
> alternativ:
> 
> Ultimat: Jag litar förbehållslöst på innehavaren.

Jag tycker alternativet är bättre för att det är mer regelbundet.  

> Om nyckeln:
> 
> Förslag:
> 
> - - "okänt"
> - - "inget förtroende"
> - - "visst förtroende"
> - - "fullt förtroende"
> - - Jag litar lika mycket på nyckeln som på min egen nyckel (ultimat)
> 
> alternativ:
> 
> - - Ultimat: Jämställd med din egen nyckel.
> - - förbehållslöst förtroende (ultimat)

Ett av översättningarna av "ultimate" som skulle innehålla betydelsen
av slutpunkt i kedjan vore kanske "yttersta".  Det säger att det inte
finns något som har mer förtroende.

   Jag litar ytterst på denna nyckelinnehavare.
   yttersta förtroende

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.