gimp-print

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-27 18:10:59

Christian Rose:
> Då jag har haft hand om översättningen av gimp-print hittills i GNOME
> cvs tar jag gärna hand om den nu när vi sett till att den flyttats till
> TP. :)

Ok. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.