ggv (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-24 23:54:41

>   #: bonobo/ggv-sidebar.c:310
> N msgid ""
> N "Toggle marked state of all pages: previously marked pages will be unmarked "
> N "and unmarked ones will become marked."
> N msgstr ""
> N "Växla markerat tillstånd på alla sidor: sidor som tidigare varit markerade "
> N "kommer att avmarkeras och avmarkerade kommer att markeras."

Det vore bättre med "omarkerade" istället för det andra
"avmarkerade".  De behöver ju inte ha varit markerade någon gång.
Gäller i så fall även motsvarande meddelanden för jämna och udda
sidor.

>   #. automatically flip pages
>   #: src/ggv-prefs-ui.c:717
> N msgid "Automatically _flip pages"
> N msgstr "_Gå till nästa sida automatiskt"

Eller eventuellt lite ledigare: "Bläddra sida automatiskt".  Men det
är en smaksak.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.