Vad är "medical claims clearinghouse"?

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-17 23:36:04

I en beskrivning av villkoren för C-Kermit står det bland annat så
här:

    2. You may install C-Kermit without license or fee as a service or
    application on a computer within your company that is accessed by
    customers or clients. This provision would apply, for example, to an
    ISP or a medical claims clearinghouse.

Hur översätter man det?  Vad ÄR ett "medical claims clearinghouse"?
Finns det någon svensk motsvarighet, eller skall man försöka hitta på
något helt annat som passar in?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.