Re: folder

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-15 11:58:52

ons 2003-01-15 klockan 10.38 skrev Per Tunedal:
> Hej!
> Brukar ni översätta "folder" med katalog eller mapp?

directory:	katalog
folder:		mapp


> Varför?

1) Det är alltid olyckligt att översätta två olika ord (olika
associationer) med samma ord, och
2) det är olika ord, även om de ibland kan användas för samma sak i
datorvärlden, och har olika associationer. En riktig mapp och en riktig
katalog är ju inte samma sak. Prova att lägga en telefonkatalog och en
aktmapp bredvid varandra får du se. :)

Kort sagt, om författaren har haft ett skäl att välja en av dessa termer
lär det inte vara på översättarens lott att frångå detta, särskilt inte
i svenskan där vi har etablerade motsvarigheter till båda dessa uttryck.
Om du tycker att ordbruket är inkonsekvent är det originalet som ska
fixas.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.