Re: gphoto2-2.1.1 (0%, 237 untranslated)

Författare: Sverker Wiberg (Sverker.Wiberg_at_uab.ericsson.se)
Datum: 2003-01-14 14:19:48

Göran Uddeborg wrote:
> Sverker Wiberg writes:
> 
>>Jag borde nog h"ra av mig i alla fall: S*ad"ar! (Har sett de tidigare 
>>breven, men hade egentligen ingenting att s"aga).
> 
> 
> Jag tolkar det som att du inte vill åta dig att fortsätta översätta
> gphoto2.  Tack för ditt svar!

Mja...Stefan "overs"atter, och jag korrekturl"aser och st"adar upp 
formuleringar. (Men jag tror att Emacs tyckte att jag borde st*a med 
eget namn; och jag t"ankte inte mer p*a det; och Stefan sl"appte ocks*a 
igenom det. Det var nog ett misstag.) Men formellt ska jag nog bort 
fr*an den listan.

/Sverker

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.