Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-08 10:50:59

ons 2003-01-08 klockan 08.42 skrev Per Tunedal:
> Jag tycker det skulle bli mindre klart om jag använde substantivet
> "relästation" eller "reläserver" istället för "relä". Åsikter?

Varför skulle det bli mindre klart med "reläserver"?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.