Re: Gimp plugins, resten!

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-06 22:17:49

Janne Morén writes:
> On Mon, 2003-01-06 at 17:03, Göran Uddeborg wrote:
> > I Latin 1 (och säkert Unicode) finns det ett särkilt gångertecken "×"
> > som inte är samma som bokstaven "x".  Använd gärna det.  (Beroende på
> > typsnitt är de här tecknen mer eller mindre tydligt olika.)
> 
> Visste jag inte. Hur skriver man ett sådant?

Med AltGr-Skift-' (alltså AltGr-*)  Åtminstone i den inkarnation av
X-uppsättningarna jag använder.

Annars kan du ju alltid klippa och klistra från mitt brev! :-)

> Du skall ha jättetack för detta jobbet, Göran! Som en glad överraskning
> är jag snart klar med gnumeric - som är ännu större! :)

Men den har vi väl sett tidigare har jag för mig.  Är även
skillnaderna större än Gimp-plugins?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.