Re: Ultimat var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 20:46:06

mån 2003-01-06 klockan 20.08 skrev Per Tunedal:
>  >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:91
>  >> msgid "The key is ultimately trusted"
>  >> msgstr "Nyckeln har ultimat förtroende (som din egen nyckel)"
> 
>  >Parentesen behövs väl inte? íversättningen är inte mer oklar än
>  >originalet. Om så ska originalet ändras.
> 
> Jag borde kanske ha skrivit:
> "Nyckeln har samma förtroende som din egen nyckel (ultimat)"
> 
> "Ultimat" är ett väldigt gåtfullt begrepp som är svårt att skilja från "fullt".

Men det problemet finns väl även i originalet? "Ultimately" kan på samma
grunder hävdas vara svårt att skilja från "fully". Och då är det
originalet som ska fixas och inte översättningen, så fixas det en gång
för alla och kommer även andra användare till godo, och du slipper ha
egna hack i din översättning.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.