Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-04 05:21:29

 > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:450
 > > msgid "Compression-Level for Encryption:"
 > > msgstr "Kompressionsnivå vid Kryptering:"
 > 
 > Heter det inte komprimeringsnivå?

Kompression (lat. compressio) är den ursprungliga substantivformen av
verbet komprimera (lat. comprimere).

Ordet komprimering är ett senare påfund, och har uppstått genom att den
vanliga svenska verbalsubstantivändelsen -ing har applicerats på
"komprimera". Engelskan saknar denna böjning, utan lånar latinet mer
eller mindre rakt av.

Med andra ord: kompression och komprimering är helt synonyma, men har
olika ursprung (som latinsk resp. svensk böjning av ett latinskt ord).

Till kompressions fördel i detta sammanhang talar att det har en
stavelse mindre.

 > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:464
 > > msgid " Associated Profile"
 > > msgstr "Knuten till profil"
 > 
 > Du har missat blanksteg i början.
 > "Associerad profil" kan man väl säga på svenska också. Det ligger ju
 > också närmare i betydelse än omskrivningen.

Jag föreslår "tillhörande profil", eller möjligen "anknuten profil".
Perfekt particip är väl inte fel, men associera passar sällan i denna
form.

Men glöm inte mellanslaget.

 > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:490
 > > msgid "full mail headers"
 > > msgstr "fullständiga e-post rubriker (headers)\""
 > 
 > Iiik! Särskrivning.
 > "Header" brukar översättas med "huvud" på svenska (jfr "brevhuvud"):
 > 
 > "fullständiga e-posthuvuden"

Ska man vara riktigt petig så får det nog bli "e-post-huvuden", för det
är väl inte elektroniska posthuvuden som avses? Men det är nog bara jag
som bryr mig om sånt.

 > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:518
 > > msgid "...must go to the following people for their constructive
 > >    critics, helpful testing and not to forget for tracking down
 > >    bugs:"
 > > msgstr "...måste ges till följande personer för deras konstruktiva
 > >     kritik, hjälpsamma testning och inte att förglömma för att de
 > >     följt upp programfel:"

 > kanske s/testning/testande/. Osäker.

Hmm, "kritik" heter ju inte "critic" på engelska, utan "criticism". Så
originalet är fel.

Critic = kritiker (krítiker, inte kritíker!), det står alltså "[tack]
för deras konstruktiva kritiker (krítiker!)". Öh? Borde felrapporteras!

Jag tycker förresten inte om anglicismen "följa upp", men vad gör man...

Däremot tycker jag att testning är bra här. Testning är ett substantiv,
medan testande egentligen är ett verb (participform av testa).

En korrekt sats med particip vore t.ex. "de testande (personerna) var
hjälpsamma". Faktum är att "följande personer" också är ett exempel på
participsats.

För er som har svårt att skilja perfekt, particip och perfekt particip:

jag har skrivit		perfekt (= "ha" + _supinum_)
brevet är skrivet	perfekt particip
jag är skrivande	particip

Hmm, den sista blev lite lustig! Jag hade nog snarare skrivit "jag håller
på att skriva". Svenskan saknar förvisso standardiserad grammatisk form för
den tillfälliga aspekten.

Ett bättre exempel är kanske "jag kom gående".

 > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:546
 > > msgid "match case sensitive"
 > > msgstr "skilj på VERSALER och gemena"
 > 
 > "gemener" ska det nog vara.

Ja. Gemena är plural av _adjektivet_ gemen, och ska man ha det får det
rimligen även bli "versala".
 
 > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:551
 > > msgid "Send Mails to associated Recipients"
 > > msgstr "E-post till anknutna mottagare ska skickas"
 > 
 > "associerade" kanske låter mindre krystat än "anknutna".

Hehe, jag tyckte tvärtom, men bäst vore nog ändå "tillhörande". Men i just
detta fall bleve (aah, konjunktiv :) det lite många "till", så varför
inte skriva riktig svenska i stället:

"Skicka e-posten till sina mottagare"

OK, jag erkänner att pluralformen kanske inte är helt perfekt (ursäkta
uttrycket), men jag tycker att det fungerar ändå.

 > > "Ange nyckeltypo.\n"

 > typ, inte typo

Snacka om "typo".

 > > "Ju längre nycklar desto längre tid tar det att skapa dem, men desto
 > > säkrare blir de."

 > Känner inte till att man kan ha både "ju" och flera "desto".

Det är kanske inte så vanligt, men det är helt korrekt.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.