Re: passphrase

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-18 14:42:18

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hej Veronica!
Jag strävar efter att översättningen ska vara minst lika vägledande för 
användaren som originalet. Eftersom ett lösenord vore ett värdelöst skydd 
för den hemliga nyckeln måste jag betona att något bättre krävs. Det behövs 
MINST lika många bitar som i nyckeln som ska skyddas. 
Standardsigneringsnyckeln är på 1024 bitar och kräver alltså en lösenmening 
med minst 64 tecken!

(Egentligen är den nyckeln lite för kort ... Standardlängden är bestämd av 
USAs standard för digitala signaturer DSS. Men det är inte stor idé att öka 
längden utan att samtidigt välja en säkrare hash-algoritm ... Ingenting är 
säkrare än den svagaste länken. Oftast är det lättast att angripa 
lösenmeningen.)

Nu har jag kört med "lösenmening" i den slutliga(?) översättningen av 
GPGOE. Och kommer att använda samma översättning i GPG, WinPT, GPGrelay och 
EudoraGPG!

Per Tunedal

At 13:31 2002-12-18 +0100, you wrote:
 >Eftersom jag är datalingvist så blir det lätt formellt... Om man går på
 >det utmärkta lösensystemet att ta en mening som lösen och sedan antingen
 >använda hela eller endast initiala bokstäver och så mycket specialtecken
 >som möjligt, beroende på lösenets maximala längd så skulle man kanske
 >kunna kalla detta lösenmening eller lösenfras men det känns inte riktigt
 >bra i mina öron. Att bara använda lösen är inte att tänka på?
 >
 >- Veronica
 >
 >>
 >>Subject: Re: passphrase
 >>   From: Per Tunedal <pt@radvis.nu>
 >>   Date: Tue, 17 Dec 2002 22:55:24 +0100
 >>     To: sv@li.org
 >>
 >>-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
 >>Hash: SHA1
 >>
 >>Hej Veronica!
 >>Din argumentation förefaller mig lite formell, även om den har sina
 >>poänger. Jag tycker "sträng" låter alldeles för tekniskt. Jag strävar efter
 >>att popularisera kryptering!
 >>Per Tunedal
 >>
 >>At 20:29 2002-12-17 +0100, you wrote:
 >> >Jag skulle dock hellre använda "sträng" för mig beskriver det bättre
 >> >än mening, fras eller något annat. Om man skall se rent lingvistiskt
 >> >så finns det ju faktiskt vissa krav på vad en fras är, framför allt
 >> >är det ju i princip bara frasstrukturgrammatikerna som talar om fraser.
 >> >Sedan är ju inte detta med vad en "mening" är helt obestritt framför
 >> >allt inte om man sysslar med talspråk.
 >> >
 >> >Om man använder ord som fras och mening så försvinner också lite av
 >> >det mycket viktiga att få folk att använda specialtecken, förutom då
 >> >kanske skiljetecken...
 >> >
 >> >lösensträng alltså.
 >> >
 >> >- Veronica
 >> >
 >> >>
 >> >>Subject: Re: passphrase
 >> >>   From: Christian Rose <menthos@menthos.com>
 >> >>   Date: 17 Dec 2002 17:58:07 +0100
 >> >>     To: sv@li.org
 >> >>
 >> >>tis 2002-12-17 klockan 12.55 skrev Tomas Gradin:
 >> >>>  > Lösenmening blir tydligast!
 >> >>>
 >> >>> Jag hittar inte en enda träff på det med Google, men nån ska ju 
vara den
 >> >>> första.
 >> >>
 >> >>Håller med i att även lösenfras är mer välkänt än lösenmening.
 >> >>En mening är för mig också något som ska vara grammatiskt korrekt och
 >> >>påbörjas med stor bokstav och avslutas med punkt, medan en fras inte
 >> >>behöver följa några grammatiska regler på det sättet. T.ex. är "svettig
 >> >>bulgarisk kulstöterska" en fullgod fras och kanske även en bra
 >> >>lösenfras, men det är inte en korrekt mening i sig självt, och det är
 >> >>definitivt inte bara ett ord. Så varken "lösenmening" eller "lösenord"
 >> >>ger korrekta associationer här.
 >> >>
 >> >>
 >> >>Christian
 >> >>
 >> >>
 >> >>
 >>
 >>-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 >>Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907
 >>
 >>iD8DBQE9/544V+WjFXkFqqkRAjSbAKD0bsAV7BP4tysxj1yLTYhLQNPi4ACfbZoI
 >>WAeBOohB91X+NFGauMujMK4=
 >>=T9V0
 >>-----END PGP SIGNATURE-----
 >>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE+AHtNV+WjFXkFqqkRAsvRAKDPwYvnl3/lGFf9r89jB3Uxtyrp5QCcDvD1
D41lmO4I5fToEyXNxk0AEEk=
=gtlY
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.