Re: X-Keep-Alive

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 14:19:31

Tomas Gradin writes:
> 
> > > Hur översätter jag följande alternativruta i inställningarna för 
> > > GPGgrelay: "X-keep-alive for client every xxx" ?
> 
> > X-keep-alive är uppenbarligen en ordagrann text, så den tycker jag
> > inte skall översättas. Resten är väl ganska rättframt, t.ex.
> > 
> >   X-keep-alive till klienten var xxx
> 
> Jag föreslår att du byter "var" mot "varje", annars kan man tro att det är 
> ett verb.

Det beror lite på vad xxx kan vara. Om det bara kan vara "minut" så
är det ok. Jag antog att det kunde vara t.ex. "5 min". Och då blir
det konstigt, det heter ju "var femte minut", inte "varje femte
minut".

Vad är xxx?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.