Re: Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 14:17:52

Tomas Gradin writes:
> Jag anser att "lösenord" har övergått till idiom och inte längre kan anses
> vara begränsat till ett enda ord.

Jag anser du har fel.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.