util-linux-2.11y

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-03 10:23:44

Christian Rose writes:
>   # Idiotiskt!

Du menar tabulatorerna?  Visst!  Men så länge de finns där får man väl
försöka få det rätt.  Och om man antar standardsteg om 8 tecken
behöver dessa ändras:

> N "<space>\t\t\tDisplay next k lines of text [current screen size]\n"
> N "<blanksteg>\t\t\tVisa nästa k rader med text [aktuell skärmstorlek]\n"

En tab MINDRE på svenska.

> N "<return>\t\tDisplay next k lines of text [1]*\n"
> N "<retur>\t\tVisa nästa k rader med text [1]*\n"

En tab MER på svenska.

> N "q or Q or <interrupt>\tExit from more\n"
> N "q eller Q eller <avbrott>\tAvsluta more\n"

Här blir det längre än som får blats i tretabulatorsteg.  Du kanske
kan skriva om det som

    "q, Q eller <avbrott>\tAvsluta more\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.