Re: Scanner eller Skanner

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-11-28 23:38:35

Fredrik Wendt:

> Jag skulle nog gärna se BildAVläsare,

Varför det? Finns det några andra sätt att läsa en bild som inte täcks
in av "bildläsare"?

"Bildläsare" rekommenderas dessutom av Svenska datatermgruppen, och är
nog det ord jag uteslutande användere mig av för att beskriva
företeelsen när jag skriver/översätter (i talspråk säger jag nog dock
"skanner").

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.