Re: Skräppost

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-05 20:55:16

Gudmund Areskoug writes:
> Christian Rose wrote:
> > Göran, finns det ingen möjlighet att få sådana blockerade?

Det är ju inte jag som har hand om sändlistan som sådan, så jag kan
inte ordna detta själv.  Jag har vid några tillfällen skrivit till han
som har hand om det, Patrick D'Cruze <pdcruze@li.org>, och bett om att
han skall försöka göra något åt det.  Men jag tror bara han hinner med
det allra nödvändigaste.  Det var ett tag sedan sist, så jag kan
skicka en fråga igen.

Ett alternativ vore naturligtvis att vi ordnade en lista som vi
administrerar själva, hos någon av oss med bra anslutning.  Men det
vore lite tråkigt att bli av med namnet sv@li.org.  Det känns ganska
inarbetat vid det här laget.  Det finns med i ett större antal
dokument och översättningar, som inte skulle bli uppdaterade i första
taget.

> instämmer. sv@li är så gott som enda kanalen jag får in spam
> genom...

Oj!  Det tycker jag kommer genom alla möjliga hål och springor.  (Fast
för det mesta brukar jag ju ha slängt brevet innan jag hinner notera
vilken väg det kom, förståss.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.