Översättningen av gthumb

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-01 00:17:45

gthumb cvs har tydligen flyttat till gnome.org. Den tidigare
översättningen har gjorts av Bo Rosén. Bo, är det okej om jag uppdaterar
översättningen av gthumb i GNOME cvs?

Det skulle vara skönt om översättningen av gthumb inte både sköttes av
GTP och TP och behöver uppdateras på båda ställen, så jag hoppas att
författaren tar bort modulen från ett av ställena.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.