Re: sed-4.0

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-25 19:16:58

fre 2002-10-25 klockan 18.00 skrev Jens Arvidsson:
> > N " -i[suffix], --in-place[=suffix]\n"
> > N "         edit files in place (makes backup if extension supplied)\n"
> 
> [...]
> > N " -i[suffix], --in-place[=suffix]\n"
> > N "         redigera filer på plats (skapa säkerhetskopia tillägg\n"
> > N "         tillhandahålls)\n"
> 
> *Om* tillägg tillhandahålls?

Visst, självklart. Jag fixar. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.