nano-1.1.12

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-25 16:17:56

Här är uppdateringen av nano. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/nano-1.1.12.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for nano.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: nano 1.1.11\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-10-04 13:39-0400\n"
N "Project-Id-Version: nano 1.1.12\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-10-24 22:05-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-10-05 03:38+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
N "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: files.c:304
 #, c-format
G msgid "Read %d lines"
G msgstr "Läste %d rader"
N msgid "Read %d line (Converted from Mac format)"
N msgid_plural "Read %d lines (Converted from Mac format)"
N msgstr[0] "Läste %d rader (konverterade från Mac-format)"
N msgstr[1] "Läste %d rad (konverterad från Mac-format)"
 
 #: files.c:308
 #, c-format
G msgid "Read %d lines (Converted from Mac format)"
G msgstr "Läste %d rader (konverterade från Mac-format)"
N msgid "Read %d line (Converted from DOS format)"
N msgid_plural "Read %d lines (Converted from DOS format)"
N msgstr[0] "Läste %d rader (konverterade från DOS-format)"
N msgstr[1] "Läste %d rad (konverterad från DOS-format)"
 
 #: files.c:313
 #, c-format
G msgid "Read %d lines (Converted from DOS format)"
G msgstr "Läste %d rader (konverterade från DOS-format)"
N msgid "Read %d line"
N msgid_plural "Read %d lines"
N msgstr[0] "Läste %d rader"
N msgstr[1] "Läste %d rad"
 
 
 #: files.c:1649
 #, c-format
G msgid "Wrote %d lines"
G msgstr "Skrev %d rader"
N msgid "Wrote %d line"
N msgid_plural "Wrote %d lines"
N msgstr[0] "Skrev %d rader"
N msgstr[1] "Skrev %d rad"
 
 
 #: global.c:243
N msgid "Color syntax highlighting"
N msgstr "Färgmarkering av syntax"
N 
 #: global.c:246
 
 #: nano.c:166
 #, c-format
G msgid "\nBuffer written to %s\n"
G msgstr "\nBufferten skrevs till %s\n"
N msgid ""
N "\n"
N "Buffer written to %s\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Bufferten skrevs till %s\n"
 
 #: nano.c:168
 #, c-format
G msgid "\nNo %s written (too many backup files?)\n"
G msgstr "\nIngen %s skrevs (för många säkerhetskopior?)\n"
N msgid ""
N "\n"
N "No %s written (too many backup files?)\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Ingen %s skrevs (för många säkerhetskopior?)\n"
 
 
G msgid "Usage: nano [+LINE] [GNU long option] [option] [file]\n\n"
G msgstr "Användning: nano [+RAD] [lång GNU-flagga] [flagga] [fil]\n\n"
 #: nano.c:610
N msgid ""
N "Usage: nano [+LINE] [GNU long option] [option] [file]\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Användning: nano [+RAD] [lång GNU-flagga] [flagga] [fil]\n"
N "\n"
 
 
G msgid "Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n\n"
G msgstr "Användning: nano [+RAD] [flagga] [fil]\n\n"
 #: nano.c:613
N msgid ""
N "Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Användning: nano [+RAD] [flagga] [fil]\n"
N "\n"
 
 
G msgid "\n Compiled options:"
G msgstr "\n Kompileringsflaggor:"
 #: nano.c:689
N msgid ""
N "\n"
N " Compiled options:"
N msgstr ""
N "\n"
N " Kompileringsflaggor:"
 
 
 #: nano.c:1982
N msgid "'\")}]>"
N msgstr "'\")}]>"
N 
 #: nano.c:1983
N msgid ".?!"
N msgstr ".?!"
N 
 #: nano.c:2253
 #, c-format
 
G msgid "Received SIGHUP"
G msgstr "Mottog SIGHUP"
 #: nano.c:2698
N msgid "Received SIGHUP or SIGTERM"
N msgstr "Mottog SIGHUP eller SIGTERM"
 
 
 #: nano.c:3515
N msgid "XOFF ignored, mumble mumble."
N msgstr "XOFF ignorerades, mummel mummel."
N 
 #: nano.c:3579
 #, c-format
 
G msgid "\nPress return to continue starting nano\n"
G msgstr "\nTryck Retur för att fortsätta starta nano\n"
 #: rcfile.c:107
N msgid ""
N "\n"
N "Press return to continue starting nano\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Tryck Retur för att fortsätta starta nano\n"
 
 
G msgid "\n\t\"start=\" requires a corresponding \"end=\""
G msgstr "\n\t\"start=\" kräver ett motsvarande \"end=\""
 #: rcfile.c:406
N msgid ""
N "\n"
N "\t\"start=\" requires a corresponding \"end=\""
N msgstr ""
N "\n"
N "\t\"start=\" kräver ett motsvarande \"end=\""

# Swedish messages for nano.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nano 1.1.12\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-24 22:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-05 03:38+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: cut.c:42
#, c-format
msgid "add_to_cutbuffer called with inptr->data = %s\n"
msgstr "add_to_cutbuffer anropades med inptr->data = %s\n"

#: cut.c:192
msgid "Blew away cutbuffer =)\n"
msgstr "Sprängde urklippsbufferten =)\n"

#: files.c:147
msgid "read_line: not on first line and prev is NULL"
msgstr "read_line: inte på första raden och prev är NULL"

#: files.c:304
#, c-format
msgid "Read %d line (Converted from Mac format)"
msgid_plural "Read %d lines (Converted from Mac format)"
msgstr[0] "Läste %d rader (konverterade från Mac-format)"
msgstr[1] "Läste %d rad (konverterad från Mac-format)"

#: files.c:308
#, c-format
msgid "Read %d line (Converted from DOS format)"
msgid_plural "Read %d lines (Converted from DOS format)"
msgstr[0] "Läste %d rader (konverterade från DOS-format)"
msgstr[1] "Läste %d rad (konverterad från DOS-format)"

#: files.c:313
#, c-format
msgid "Read %d line"
msgid_plural "Read %d lines"
msgstr[0] "Läste %d rader"
msgstr[1] "Läste %d rad"

#: files.c:333 search.c:52
#, c-format
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "\"%s\" kunde inte hittas"

#: files.c:337
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: files.c:350
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory"
msgstr "\"%s\" är en katalog"

#: files.c:353
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a device file"
msgstr "Filen \"%s\" är en enhetsfil"

#: files.c:360
msgid "Reading File"
msgstr "Läser filen"

#: files.c:425
#, c-format
msgid "File to insert into new buffer [from %s] "
msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från %s] "

#: files.c:429
#, c-format
msgid "File to insert [from %s] "
msgstr "Fil att infoga [från %s] "

#: files.c:436
msgid "File to insert into new buffer [from ./] "
msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från ./] "

#: files.c:439
msgid "File to insert [from ./] "
msgstr "Fil att infoga [från ./] "

#: files.c:444 files.c:698 files.c:756 files.c:850 files.c:862 files.c:913
#: files.c:924 files.c:1780
#, c-format
msgid "filename is %s\n"
msgstr "filnamnet är %s\n"

#: files.c:473
#, c-format
msgid "Can't insert file from outside of %s"
msgstr "Kan inte infoga fil från utanför %s"

#: files.c:491
msgid "Command to execute "
msgstr "Kommando att köra "

#: files.c:493 files.c:574 files.c:1308 files.c:1741 nano.c:2630
msgid "Cancelled"
msgstr "Avbruten"

#: files.c:594
msgid "Key illegal in non-multibuffer mode"
msgstr "Tangenten ogiltig i icke-flerbuffertläget"

#: files.c:666
msgid "delete_opennode(): free'd a node, YAY!\n"
msgstr "delete_opennode(): frigjorde en nod, JIPPI!\n"

#: files.c:671
msgid "delete_opennode(): free'd last node.\n"
msgstr "delete_opennode(): frigjorde sista noden.\n"

#: files.c:842 files.c:905
msgid "No more open files"
msgstr "Inga fler öppna filer"

#: files.c:869 files.c:932
#, c-format
msgid "Switched to %s"
msgstr "Växlade till %s"

#: files.c:1324
#, c-format
msgid "Can't write outside of %s"
msgstr "Kan inte skriva utanför %s"

#: files.c:1355
#, c-format
msgid "Could not read %s for backup: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för säkerhetskopiering: %s"

#: files.c:1366
#, c-format
msgid "Couldn't write backup: %s"
msgstr "Kunde inte skriva säkerhetskopia: %s"

#: files.c:1372
#, c-format
msgid "Backing up %s to %s\n"
msgstr "Säkerhetskopierar %s till %s\n"

#: files.c:1384
#, c-format
msgid "Could not set permissions %o on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta rättigheterna %o på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1390
#, c-format
msgid "Could not set owner %d/group %d on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta ägare %d/grupp %d på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1395
#, c-format
msgid "Could not set access/modification time on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta åtkomst-/modifieringstid på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1430 files.c:1446 files.c:1458 files.c:1480 files.c:1513
#: files.c:1520 files.c:1532
#, c-format
msgid "Could not open file for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna filen för skrivning: %s"

#: files.c:1487
#, c-format
msgid "Wrote >%s\n"
msgstr "Skrev >%s\n"

#: files.c:1543
#, c-format
msgid "Could not close %s: %s"
msgstr "Kunde inte stänga %s: %s"

#: files.c:1555 files.c:1560 files.c:1588
#, c-format
msgid "Could not reopen %s: %s"
msgstr "Kunde inte återöppna %s: %s"

#: files.c:1565 files.c:1571 files.c:1580
#, c-format
msgid "Could not open %s for prepend: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för infogande: %s"

#: files.c:1617 files.c:1626 files.c:1631
#, c-format
msgid "Could not open %s for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för skrivning: %s"

#: files.c:1638
#, c-format
msgid "Could not set permissions %o on %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta rättigheterna %o på %s: %s"

#: files.c:1649
#, c-format
msgid "Wrote %d line"
msgid_plural "Wrote %d lines"
msgstr[0] "Skrev %d rader"
msgstr[1] "Skrev %d rad"

#: files.c:1695
msgid " [Mac Format]"
msgstr " [Mac-format]"

#: files.c:1697
msgid " [DOS Format]"
msgstr " [DOS-format]"

#: files.c:1702
msgid " [Backup]"
msgstr " [Säkerhetskopia]"

#: files.c:1710
msgid "Prepend Selection to File"
msgstr "Infoga markering till fil"

#: files.c:1713
msgid "Append Selection to File"
msgstr "Lägg till markering till fil"

#: files.c:1716
msgid "Write Selection to File"
msgstr "Skriv markering till fil"

#: files.c:1720 files.c:1731
msgid "File Name to Prepend to"
msgstr "Filnamn att infoga i"

#: files.c:1723 files.c:1734
msgid "File Name to Append to"
msgstr "Filnamn att lägga till i"

#: files.c:1726 files.c:1737
msgid "File Name to Write"
msgstr "Filnamn att skriva"

#: files.c:1795
msgid "File exists, OVERWRITE ?"
msgstr "Filen existerar, SKRIVA ÖVER?"

#: files.c:2288
msgid "(more)"
msgstr "(mer)"

#: files.c:2588
msgid "Can't move up a directory"
msgstr "Kan inte gå upp en katalog"

#: files.c:2600
msgid "Can't visit parent in restricted mode"
msgstr "Kan inte besöka förälder i begränsat läge"

#: files.c:2626 files.c:2684
#, c-format
msgid "Can't open \"%s\": %s"
msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s"

#: files.c:2656
msgid "Goto Directory"
msgstr "Gå till katalog"

#: files.c:2663
#, c-format
msgid "Can't go outside of %s in restricted mode"
msgstr "Kan inte gå utanför %s i begränsat läge"

#: files.c:2670
msgid "Goto Cancelled"
msgstr "Gå till avbrutet"

#: global.c:230
msgid "Constant cursor position"
msgstr "Konstant markörposition"

#: global.c:231
msgid "Auto indent"
msgstr "Automatisk indragning"

#: global.c:232
msgid "Suspend"
msgstr "Skjut upp"

#: global.c:233
msgid "Help mode"
msgstr "Hjälpläge"

#: global.c:234
msgid "Pico mode"
msgstr "Pico-läge"

#: global.c:235
msgid "Mouse support"
msgstr "Musstöd"

#: global.c:236
msgid "Cut to end"
msgstr "Klipp ut till slutet"

#: global.c:237
msgid "No conversion from DOS/Mac format"
msgstr "Ingen konvertering från DOS/Mac-format"

#: global.c:238
msgid "Writing file in DOS format"
msgstr "Skriver fil i DOS-format"

#: global.c:239
msgid "Writing file in Mac format"
msgstr "Skriver fil i Mac-format"

#: global.c:240
msgid "Backing up file"
msgstr "Säkerhetskopierar fil"

#: global.c:241 nano.c:641
msgid "Smooth scrolling"
msgstr "Mjuk rullning"

#: global.c:243
msgid "Color syntax highlighting"
msgstr "Färgmarkering av syntax"

#: global.c:246
msgid "Auto wrap"
msgstr "Radbryt automatiskt"

#: global.c:249
msgid "Multiple file buffers"
msgstr "Flera filbuffertar"

#: global.c:331
msgid "Invoke the help menu"
msgstr "Starta hjälpmenyn"

#: global.c:332
msgid "Write the current file to disk"
msgstr "Skriv den aktuella filen till disk"

#: global.c:334
msgid "Close currently loaded file/Exit from nano"
msgstr "Stäng aktuell inläst fil/Avsluta nano"

#: global.c:336
msgid "Exit from nano"
msgstr "Avsluta nano"

#: global.c:338
msgid "Go to a specific line number"
msgstr "Gå till ett specifikt radnummer"

#: global.c:339
msgid "Justify the current paragraph"
msgstr "Justera det aktuella stycket"

#: global.c:340
msgid "Unjustify after a justify"
msgstr "Återställ en justering"

#: global.c:341
msgid "Replace text within the editor"
msgstr "Ersätt text inuti textredigeraren"

#: global.c:342
msgid "Insert another file into the current one"
msgstr "Infoga ytterligare en fil i den nuvarande"

#: global.c:343
msgid "Search for text within the editor"
msgstr "Sök efter text inuti textredigeraren"

#: global.c:344
msgid "Move to the previous screen"
msgstr "Gå till föregående skärm"

#: global.c:345
msgid "Move to the next screen"
msgstr "Gå till nästa skärm"

#: global.c:346
msgid "Cut the current line and store it in the cutbuffer"
msgstr "Klipper ut den aktuella raden och lagrar den i urklippsbufferten"

#: global.c:347
msgid "Uncut from the cutbuffer into the current line"
msgstr "Klistra in från urklippsbufferten i aktuell rad"

#: global.c:348
msgid "Show the position of the cursor"
msgstr "Visa markörens position"

#: global.c:349
msgid "Invoke the spell checker, if available"
msgstr "Starta stavningskontrollen, om tillgänglig"

#: global.c:350
msgid "Move up one line"
msgstr "Gå upp en rad"

#: global.c:351
msgid "Move down one line"
msgstr "Gå ner en rad"

#: global.c:352
msgid "Move forward one character"
msgstr "Gå framåt ett tecken"

#: global.c:353
msgid "Move back one character"
msgstr "Gå bakåt ett tecken"

#: global.c:354
msgid "Move to the beginning of the current line"
msgstr "Gå till början på aktuell rad"

#: global.c:355
msgid "Move to the end of the current line"
msgstr "Gå till slutet på aktuell rad"

#: global.c:356
msgid "Go to the first line of the file"
msgstr "Gå till filens första rad"

#: global.c:357
msgid "Go to the last line of the file"
msgstr "Gå till filens sista rad"

#: global.c:358
msgid "Refresh (redraw) the current screen"
msgstr "Uppdatera (rita om) den aktuella skärmen"

#: global.c:359
msgid "Mark text at the current cursor location"
msgstr "Markera text vid aktuell markörposition"

#: global.c:360
msgid "Delete the character under the cursor"
msgstr "Ta bort tecknet under markören"

#: global.c:362
msgid "Delete the character to the left of the cursor"
msgstr "Ta bort tecknet till vänster om markören"

#: global.c:363
msgid "Insert a tab character"
msgstr "Infoga ett tabulatorsteg"

#: global.c:364
msgid "Insert a carriage return at the cursor position"
msgstr "Infoga en vagnretur vid markörpositionen"

#: global.c:366
msgid "Make the current search or replace case (in)sensitive"
msgstr "Gör den aktuella sökningen eller ersättningen skiftlägesokänslig"

#: global.c:367
msgid "Go to file browser"
msgstr "Gå til filbläddrare"

#: global.c:368
msgid "Execute external command"
msgstr "Kör externt kommando"

#: global.c:369
msgid "Go to directory"
msgstr "Gå till katalog"

#: global.c:370
msgid "Cancel the current function"
msgstr "Avbryt den aktuella funktionen"

#: global.c:371
msgid "Append to the current file"
msgstr "Lägg till i den aktuella filen"

#: global.c:372
msgid "Prepend to the current file"
msgstr "Infoga i den aktuella filen"

#: global.c:373
msgid "Search backwards"
msgstr "Sök baklänges"

#: global.c:374
msgid "Write file out in DOS format"
msgstr "Skriv fil i DOS-format"

#: global.c:375
msgid "Write file out in Mac format"
msgstr "Skriv fil i Mac-format"

#: global.c:376
msgid "Back up original file when saving"
msgstr "Säkerhetskopiera ursprunglig fil vid sparande"

#: global.c:378
msgid "Use regular expressions"
msgstr "Använd reguljära uttryck"

#: global.c:379
msgid "Find other bracket"
msgstr "Hitta andra klammern"

#: global.c:382
msgid "Open previously loaded file"
msgstr "Öppna föregående inlästa fil"

#: global.c:383
msgid "Open next loaded file"
msgstr "Öppna nästa inlästa fil"

#: global.c:384
msgid "Toggle insert into new buffer"
msgstr "Växla infoga i ny buffert"

#: global.c:399 global.c:570 global.c:604 global.c:637 global.c:651
#: global.c:679 global.c:711 global.c:732 global.c:741 global.c:751
#: global.c:771
msgid "Get Help"
msgstr "Få hjälp"

#: global.c:405
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: global.c:411 global.c:673
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: global.c:415
msgid "WriteOut"
msgstr "Spara"

#: global.c:420 global.c:533
msgid "Justify"
msgstr "Justera"

#: global.c:427 global.c:431 global.c:439 global.c:443
msgid "Read File"
msgstr "Läs fil"

#: global.c:448 global.c:529 global.c:583
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: global.c:452
msgid "Where Is"
msgstr "Var finns"

#: global.c:456 global.c:665 global.c:757
msgid "Prev Page"
msgstr "Föreg sid"

#: global.c:460 global.c:669 global.c:761
msgid "Next Page"
msgstr "Nästa sid"

#: global.c:464
msgid "Cut Text"
msgstr "Klipp ut"

#: global.c:469
msgid "UnJustify"
msgstr "Ojustera"

#: global.c:473
msgid "UnCut Txt"
msgstr "Klist. in"

#: global.c:477
msgid "Cur Pos"
msgstr "Akt. pos"

#: global.c:481
msgid "To Spell"
msgstr "Stavkontr."

#: global.c:485
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: global.c:489
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: global.c:493
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: global.c:497
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: global.c:501
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: global.c:505
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: global.c:509
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: global.c:513
msgid "Mark Text"
msgstr "Markera text"

#: global.c:517
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: global.c:521
msgid "Backspace"
msgstr "Backsteg"

#: global.c:525
msgid "Tab"
msgstr "Tabb"

#: global.c:537
msgid "Enter"
msgstr "Retur"

#: global.c:541 global.c:586 global.c:619
msgid "Go To Line"
msgstr "Gå till rad"

#: global.c:546
msgid "Next Word"
msgstr "Nästa ord"

#: global.c:547
msgid "Move forward one word"
msgstr "Gå framåt ett ord"

#: global.c:550
msgid "Prev Word"
msgstr "Föreg ord"

#: global.c:551
msgid "Move backward one word"
msgstr "Gå bakåt ett ord"

#: global.c:555
msgid "Find Other Bracket"
msgstr "Hitta andra klammern"

#: global.c:560
msgid "Previous File"
msgstr "Föregående fil"

#: global.c:563
msgid "Next File"
msgstr "Nästa fil"

#: global.c:573 global.c:607 global.c:640 global.c:654 global.c:706
#: global.c:714 global.c:735 global.c:744 global.c:754 global.c:774
#: winio.c:1185
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: global.c:576 global.c:610 global.c:643 global.c:657
msgid "First Line"
msgstr "Första raden"

#: global.c:580 global.c:613 global.c:646 global.c:660
msgid "Last Line"
msgstr "Sista raden"

#: global.c:590 global.c:623
msgid "Case Sens"
msgstr "Skiftkänsl"

#: global.c:593 global.c:626
msgid "Direction"
msgstr "Riktning"

#: global.c:597 global.c:630
msgid "Regexp"
msgstr "Reguljärt uttr"

#: global.c:616
msgid "No Replace"
msgstr "Ingen ersättning"

#: global.c:683 global.c:718
msgid "To Files"
msgstr "Till filer"

#: global.c:688
msgid "DOS Format"
msgstr "DOS-format"

#: global.c:691
msgid "Mac Format"
msgstr "Mac-format"

#: global.c:695
msgid "Append"
msgstr "Lägg till"

#: global.c:698
msgid "Prepend"
msgstr "Infoga"

#: global.c:702
msgid "Backup File"
msgstr "Säkerhetskopiera fil"

#: global.c:722
msgid "Execute Command"
msgstr "Kör kommando"

#: global.c:725 winio.c:446
msgid "New Buffer"
msgstr "Ny buffert"

#: global.c:765
msgid "Go To Dir"
msgstr "Gå till katalog"

#: nano.c:166
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Buffer written to %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Bufferten skrevs till %s\n"

#: nano.c:168
#, c-format
msgid ""
"\n"
"No %s written (too many backup files?)\n"
msgstr ""
"\n"
"Ingen %s skrevs (för många säkerhetskopior?)\n"

#: nano.c:177
msgid "Window size is too small for nano...\n"
msgstr "Fönsterstorleken är för liten för Nano...\n"

#: nano.c:182
msgid "Key illegal in VIEW mode"
msgstr "Tangenten ogiltig i VISNINGsläget"

#: nano.c:269
msgid ""
"Search Command Help Text\n"
"\n"
" Enter the words or characters you would like to search for, then hit enter. If there is a match for the text you entered, the screen will be updated to the location of the nearest match for the search string.\n"
"\n"
" If using Pico Mode via the -p or --pico flags, the Meta-P toggle, or a nanorc file, the previous search string will be shown in brackets after the Search: prompt. Hitting Enter without entering any text will perform the previous search. Otherwise, the previous string will be placed before the cursor, and can be edited or deleted before hitting enter.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Search mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för sökkommando\n"
"\n"
" Ange de ord eller tecken som du vill söka efter och tryck sedan retur. Om det finns en träff för det du angav kommer skärmen att uppdateras till att visa den närmaste träffen för söksträngen.\n"
"\n"
" Om picoläge är aktivt genom att flaggorna -p eller --pico, kombinationen Meta-P eller en nanorc-fil används, kommer den föregående söksträngen att visas inom klamrar efter Sök:-prompten. Att trycka Retur utan att ange någon text kommer att genomföra den tidigare sökningen. Annars kommer den föregående texten att placeras framför markören och kan redigeras eller tas bort innan retur trycks.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i sökläge:\n"
"\n"

#: nano.c:283
msgid ""
"Go To Line Help Text\n"
"\n"
" Enter the line number that you wish to go to and hit Enter. If there are fewer lines of text than the number you entered, you will be brought to the last line of the file.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Go To Line mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för Gå till rad\n"
"\n"
" Ange det radnummer du vill gå till och tryck Retur. Om det finns färre textrader än det tal du angav kommer du att tas till den sista raden i filen.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i Gå till rad-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:290
msgid ""
"Insert File Help Text\n"
"\n"
" Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at the current cursor location.\n"
"\n"
" If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable multiple buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).\n"
"\n"
" If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a nonexistent filename at the prompt and press Enter.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Insert File mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för infoga fil\n"
"\n"
" Ange namnet på den fil som ska sättas in i den aktuella filbufferten på den aktuella platsen för markören.\n"
"\n"
" Om du har kompilerat nano med stöd för flera samtidiga filbuffertar och aktiverar flera buffertar med kommandoradsflaggorna -F eller --multibuffer, kombinationen Meta-F eller en nanorc-fil, kommer att infoga en fil göra så att den läses in i en separat buffert (använd Meta-< och > för att växla mellan filbuffertar).\n"
"\n"
" Om du behöver ytterligare en tom buffert kan du trycka Retur vid prompten utan att ange ett filnamn, eller ange ett ickeexisterande filnamn vid prompten och trycka Retur.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i infoga fil-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:304
msgid ""
"Write File Help Text\n"
"\n"
" Type the name that you wish to save the current file as and hit Enter to save the file.\n"
"\n"
" If you have selected text with Ctrl-^, you will be prompted to save only the selected portion to a separate file. To reduce the chance of overwriting the current file with just a portion of it, the current filename is not the default in this mode.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Write File mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för skriv fil\n"
"\n"
" Ange det namn som du vill spara aktuell fil som och tryck Retur för att spara filen.\n"
"\n"
" Om du har markerat text med Ctrl-^ kommer du få frågan om att endast spara markeringen till en separat fil. För att minska risken att den aktuella filen skrivs över med endast en del av den är inte det aktuella filnamnet standardalternativet i detta läge.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i filskrivningsläge:\n"
"\n"

#: nano.c:315
msgid ""
"File Browser Help Text\n"
"\n"
" The file browser is used to visually browse the directory structure to select a file for reading or writing. You may use the arrow keys or Page Up/Down to browse through the files, and S or Enter to choose the selected file or enter the selected directory. To move up one level, select the directory called \"..\" at the top of the file list.\n"
"\n"
" The following function keys are available in the file browser:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för filbläddrare\n"
"\n"
" Filbläddraren används för att visuellt bläddra i katalogstrukturen för att välja en fil för läsning eller skrivning. Du kan använda piltangenterna eller PageUp/PageDown för att bläddra bland filerna, och S eller Retur för att välja den markerade filen eller gå in i den markerade katalogen. För att gå upp en nivå väljer du katalogen kallad \"..\" överst i fillistan.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i filbläddraren:\n"
"\n"

#: nano.c:326
msgid ""
"Browser Go To Directory Help Text\n"
"\n"
" Enter the name of the directory you would like to browse to.\n"
"\n"
" If tab completion has not been disabled, you can use the TAB key to (attempt to) automatically complete the directory name.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för gå till katalog i bläddraren\n"
"\n"
" Ange namnet på den katalog som du vill gå till.\n"
"\n"
" Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gå till katalog-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:334
msgid ""
"Spell Check Help Text\n"
"\n"
" The spell checker checks the spelling of all text in the current file. When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can be edited. It will then prompt to replace every instance of the given misspelled word in the current file.\n"
"\n"
" The following other functions are available in Spell Check mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för stavningskontrollen\n"
"\n"
" Stavningskontrollen kontrollerar stavningen av all text i den aktuella filen. När ett okänt ord hittas markeras det och en ersättning kan redigeras. Den kommer sedan att för varenda förekomst av det angivna felstavade ordet i den aktuella filen fråga om det ska ersättas.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i stavningskontrollsläget:\n"
"\n"

#: nano.c:344
msgid ""
"External Command Help Text\n"
"\n"
" This menu allows you to insert the output of a command run by the shell into the current buffer (or a new buffer in multibuffer mode).\n"
"\n"
" The following keys are available in this mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för externt kommando\n"
"\n"
" Denna meny låter dig infoga utdata från ett kommando som körs av ett skal i den aktuella bufferten (eller en ny buffert i flerbuffertläge).\n"
"\n"
" Följande tangenter är tillgängliga i detta läge:\n"
"\n"

#: nano.c:351
msgid ""
" nano help text\n"
"\n"
" The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of the UW Pico text editor. There are four main sections of the editor: The top line shows the program version, the current filename being edited, and whether or not the file has been modified. Next is the main editor window showing the file being edited. The status line is the third line from the bottom and shows important messages. The bottom two lines show the most commonly used shortcuts in the editor.\n"
"\n"
" The notation for shortcuts is as follows: Control-key sequences are notated with a caret (^) symbol and are entered with the Control (Ctrl) key. Escape-key sequences are notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, Alt or Meta key depending on your keyboard setup. The following keystrokes are available in the main editor window. Alternative keys are shown in parentheses:\n"
"\n"
msgstr ""
" hjälptext för nano\n"
"\n"
" Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och lättanvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, namnet på filen som redigeras och om filen har ändrats. Efter detta finns huvudfönstret som visar filen som redigeras. Statusraden är tredje raden från nederkanten och visar viktiga meddelanden. De nedersta två raderna visar de vanligaste kortkommandona som används i textredigeraren.\n"
"\n"
" Notationen för kortkommandon är som följer: Sekvenser med Control-tangent skrivs med ett taktecken (^) och trycks tillsammans med Control-tangenten (Ctrl). Escape-sekvenser skrivs med metatecknet (M) och och anges antingen med Esc-, Alt- eller Meta-tangenten beroende på dina tangentbordsinställningar. Följande tangentkombinationer är tillgängliga i redigerarens huvudfönster. Alternativa tangenter visas inom parentes:\n"
"\n"

#: nano.c:404 nano.c:407
msgid "Space"
msgstr "Blanksteg"

#: nano.c:446
#, c-format
msgid "%.*s enable/disable\n"
msgstr "%.*s aktivera/inaktivera\n"

#: nano.c:553
msgid "delete_node(): free'd a node, YAY!\n"
msgstr "delete_node(): frigjorde en nod, JIPPI!\n"

#: nano.c:558
msgid "delete_node(): free'd last node.\n"
msgstr "delete_node(): frigjorde sista noden.\n"

#: nano.c:610
msgid ""
"Usage: nano [+LINE] [GNU long option] [option] [file]\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: nano [+RAD] [lång GNU-flagga] [flagga] [fil]\n"
"\n"

#: nano.c:611
msgid "Option\t\tLong option\t\tMeaning\n"
msgstr "Flagga\t\tLång flagga\t\tBetydelse\n"

#: nano.c:613
msgid ""
"Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: nano [+RAD] [flagga] [fil]\n"
"\n"

#: nano.c:614
msgid "Option\t\tMeaning\n"
msgstr "Flagga\t\tBetydelse\n"

#: nano.c:617
msgid "Show this message"
msgstr "Visa detta meddelande"

#: nano.c:618
msgid "+LINE"
msgstr "+RAD"

#: nano.c:618
msgid "Start at line number LINE"
msgstr "Starta vid radnummer RAD"

#: nano.c:620
msgid "Backup existing files on save"
msgstr "Säkerhetskopierar befintliga filer vid sparande"

#: nano.c:621
msgid "Write file in DOS format"
msgstr "Skriv fil i DOS-format"

#: nano.c:624
msgid "Enable multiple file buffers"
msgstr "Använd flera filbuffertar"

#: nano.c:627
msgid "Don't look at nanorc files"
msgstr "Titta inte i nanorc-filer"

#: nano.c:629
msgid "Use alternate keypad routines"
msgstr "Använd alternativa tangentbordsrutiner"

#: nano.c:631
msgid "Write file in Mac format"
msgstr "Skriv fil i Mac-format"

#: nano.c:632
msgid "Don't convert files from DOS/Mac format"
msgstr "Konvertera inte filer från DOS/Mac-format"

#: nano.c:635
msgid "-Q [str]"
msgstr "-Q [str]"

#: nano.c:635
msgid "--quotestr=[str]"
msgstr "--quotestr=[str]"

#: nano.c:635
msgid "Quoting string, default \"> \""
msgstr "Citatsträng, standardvärde \"> \""

#: nano.c:638
msgid "Do regular expression searches"
msgstr "Sök med reguljärt uttryck"

#: nano.c:643
msgid "-T [num]"
msgstr "-T [antal]"

#: nano.c:643
msgid "--tabsize=[num]"
msgstr "--tabsize=[antal]"

#: nano.c:643
msgid "Set width of a tab to num"
msgstr "Ställ in bredden på ett tabbsteg till antal"

#: nano.c:644
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"

#: nano.c:646
msgid "-Y [str]"
msgstr "-Y [str]"

#: nano.c:646
msgid "--syntax [str]"
msgstr "--syntax [str]"

#: nano.c:646
msgid "Syntax definition to use"
msgstr "Syntaxdefinition att använda"

#: nano.c:648
msgid "Constantly show cursor position"
msgstr "Visa markörposition hela tiden"

#: nano.c:650
msgid "Automatically indent new lines"
msgstr "Dra automatiskt in nya rader"

#: nano.c:651
msgid "Let ^K cut from cursor to end of line"
msgstr "Låt ^K klippa ut från markören till slutet på raden"

#: nano.c:653
msgid "Don't follow symbolic links, overwrite"
msgstr "Följ inte symboliska länkar, skriv över"

#: nano.c:656
msgid "Enable mouse"
msgstr "Möjliggör musanvändning"

#: nano.c:660
msgid "-o [dir]"
msgstr "-o [kat]"

#: nano.c:660
msgid "--operatingdir=[dir]"
msgstr "--operatingdir=[kat]"

#: nano.c:660
msgid "Set operating directory"
msgstr "Ställ in arbetskatalog"

#: nano.c:662
msgid "Emulate Pico as closely as possible"
msgstr "Emulera Pico så troget som möjligt"

#: nano.c:664
msgid "-r [#cols]"
msgstr "-r [tecken]"

#: nano.c:664
msgid "--fill=[#cols]"
msgstr "--fill=[tecken]"

#: nano.c:664
msgid "Set fill cols to (wrap lines at) #cols"
msgstr "Bryt rader efter antal tecken"

#: nano.c:667
msgid "-s [prog]"
msgstr "-s [prog]"

#: nano.c:667
msgid "--speller=[prog]"
msgstr "--speller=[prog]"

#: nano.c:667
msgid "Enable alternate speller"
msgstr "Använd alternativ stavningskontroll"

#: nano.c:669
msgid "Auto save on exit, don't prompt"
msgstr "Spara automatiskt vid avslut, fråga inte"

#: nano.c:670
msgid "View (read only) mode"
msgstr "Visningsläge (skrivskyddat)"

#: nano.c:672
msgid "Don't wrap long lines"
msgstr "Radbryt inte långa rader"

#: nano.c:674
msgid "Don't show help window"
msgstr "Visa inte hjälpfönster"

#: nano.c:675
msgid "Enable suspend"
msgstr "Använd suspend"

#: nano.c:678
msgid "(ignored, for Pico compatibility)"
msgstr "(ignorerad för kompatibilitet med Pico)"

#: nano.c:685
#, c-format
msgid " GNU nano version %s (compiled %s, %s)\n"
msgstr " GNU nano version %s (kompilerad %s, %s)\n"

#: nano.c:688
msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org"
msgstr " E-post: nano@nano-editor.org\tHemsida: http://www.nano-editor.org"

#: nano.c:689
msgid ""
"\n"
" Compiled options:"
msgstr ""
"\n"
" Kompileringsflaggor:"

#: nano.c:761
msgid "Sorry, support for this function has been disabled"
msgstr "Tyvärr, stöd för denna funktion har inaktiverats"

#: nano.c:794
msgid "Could not pipe"
msgstr "Kunde inte använda rör"

#: nano.c:816
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte grena"

#: nano.c:1034
#, c-format
msgid "current->data now = \"%s\"\n"
msgstr "current->data nu = \"%s\"\n"

#: nano.c:1094
#, c-format
msgid "After, data = \"%s\"\n"
msgstr "Efter, data = \"%s\"\n"

#: nano.c:1364
msgid "Mark Set"
msgstr "Markering satt"

#: nano.c:1369
msgid "Mark UNset"
msgstr "Markering borttagen"

#: nano.c:1633
msgid "Edit a replacement"
msgstr "Redigera en ersättning"

#: nano.c:1894
#, c-format
msgid "Could not create a temporary filename: %s"
msgstr "Kunde inte skapa ett temporärt filnamn: %s"

#: nano.c:1900
msgid "Spell checking failed: unable to write temp file!"
msgstr "Stavningskontroll misslyckades: kan inte skriva till temporärfil!"

#: nano.c:1919
msgid "Finished checking spelling"
msgstr "Stavningskontrollen slutfördes"

#: nano.c:1921
msgid "Spell checking failed"
msgstr "Stavningskontrollen misslyckades"

#: nano.c:1982
msgid "'\")}]>"
msgstr "'\")}]>"

#: nano.c:1983
msgid ".?!"
msgstr ".?!"

#: nano.c:2253
#, c-format
msgid "Bad quote string %s: %s"
msgstr "Felaktig citeringssträng %s: %s"

#: nano.c:2502
msgid "Can now UnJustify!"
msgstr "Kan ojustera nu!"

#: nano.c:2600
msgid "Save modified buffer (ANSWERING \"No\" WILL DESTROY CHANGES) ? "
msgstr "Spara ändrad buffert (ATT SVARA \"Nej\" KOMMER ATT FÖRSTÖRA ÄNDRINGAR)? "

#: nano.c:2698
msgid "Received SIGHUP or SIGTERM"
msgstr "Mottog SIGHUP eller SIGTERM"

#: nano.c:2777
msgid "Cannot resize top win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på övre fönstret"

#: nano.c:2779
msgid "Cannot move top win"
msgstr "Kan inte flytta övre fönstret"

#: nano.c:2781
msgid "Cannot resize edit win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på redigeringsfönstret"

#: nano.c:2783
msgid "Cannot move edit win"
msgstr "Kan inte flytta redigeringsfönstret"

#: nano.c:2785
msgid "Cannot resize bottom win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på nedre fönstret"

#: nano.c:2787
msgid "Cannot move bottom win"
msgstr "Kan inte flytta nedre fönstret"

#: nano.c:2820
msgid "NumLock glitch detected. Keypad will malfunction with NumLock off"
msgstr "NumLock-problem upptäcktes. Tangenterna kommer inte att fungera utan NumLock"

#: nano.c:2870
msgid "enabled"
msgstr "aktiverad"

#: nano.c:2870
msgid "disabled"
msgstr "inaktiverad"

#: nano.c:3085
msgid "Tab size is too small for nano...\n"
msgstr "Tabulatorstorleken är för liten för nano...\n"

#: nano.c:3224
msgid "Main: set up windows\n"
msgstr "Main: konfigurera fönster\n"

#: nano.c:3240
msgid "Main: bottom win\n"
msgstr "Main: nedre fönstret\n"

#: nano.c:3246
msgid "Main: open file\n"
msgstr "Main: öppna fil\n"

#: nano.c:3287
#, c-format
msgid "AHA! %c (%d)\n"
msgstr "AHA! %c (%d)\n"

#: nano.c:3303
#, c-format
msgid "I got Alt-O-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-O-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3329
#, c-format
msgid "I got Alt-[-1-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-1-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3358
#, c-format
msgid "I got Alt-[-2-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-2-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3426
#, c-format
msgid "I got Alt-[-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3469
#, c-format
msgid "I got Alt-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3515
msgid "XOFF ignored, mumble mumble."
msgstr "XOFF ignorerades, mummel mummel."

#: nano.c:3579
#, c-format
msgid "I got %c (%d)!\n"
msgstr "Jag mottog %c (%d)!\n"

#: rcfile.c:102
#, c-format
msgid "Error in %s on line %d: "
msgstr "Fel i %s på rad %d: "

#: rcfile.c:107
msgid ""
"\n"
"Press return to continue starting nano\n"
msgstr ""
"\n"
"Tryck Retur för att fortsätta starta nano\n"

#: rcfile.c:172
#, c-format
msgid "argument %s has unterminated \""
msgstr "argument %s har oavslutat \""

#: rcfile.c:214
#, c-format
msgid ""
"color %s not understood.\n"
"Valid colors are \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" and \n"
"\"black\", with the optional prefix \"bright\".\n"
msgstr ""
"förstår inte färgen %s.\n"
"Giltiga färger är \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" och \n"
"\"black\", med det valfria förledet \"bright\".\n"

#: rcfile.c:255 rcfile.c:367 rcfile.c:414
msgid "regex strings must begin and end with a \" character\n"
msgstr "strängar med reguljära uttryck måste börja och sluta med ett \"-tecken\n"

#: rcfile.c:264
msgid "Missing syntax name"
msgstr "Syntaxnamn saknas"

#: rcfile.c:279
msgid "Adding new syntax after 1st\n"
msgstr "Lägger till ny syntax efter första\n"

#: rcfile.c:287
msgid "Starting a new syntax type\n"
msgstr "Startar ny syntaxtyp\n"

#: rcfile.c:330
msgid "Missing color name"
msgstr "Färgnamn saknas"

#: rcfile.c:343
msgid "Cannot add a color directive without a syntax line"
msgstr "Kan inte lägga till ett färgdirektiv utan en syntaxrad"

# fg = förgrund, bg = bakgrund gissar jag
#: rcfile.c:377
#, c-format
msgid "Starting a new colorstring for fg %d bg %d\n"
msgstr "Startar en ny färgsträng för fg %d bg %d\n"

#: rcfile.c:384
#, c-format
msgid "Adding new entry for fg %d bg %d\n"
msgstr "Lägger till ny post för fg %d bg %d\n"

#: rcfile.c:398
#, c-format
msgid "string val=%s\n"
msgstr "strängvärde=%s\n"

#: rcfile.c:406
msgid ""
"\n"
"\t\"start=\" requires a corresponding \"end=\""
msgstr ""
"\n"
"\t\"start=\" kräver ett motsvarande \"end=\""

#: rcfile.c:423
#, c-format
msgid "For end part, beginning = \"%s\"\n"
msgstr "För slutdel, början = \"%s\"\n"

#: rcfile.c:450
msgid "parse_rcfile: Read a comment\n"
msgstr "parse_rcfile: Läste in en kommentar\n"

#: rcfile.c:473
#, c-format
msgid "command %s not understood"
msgstr "förstår inte kommandot %s"

#: rcfile.c:485
#, c-format
msgid "parse_rcfile: Parsing option %s\n"
msgstr "parse_rcfile: Tolkar flaggan %s\n"

#: rcfile.c:505
#, c-format
msgid "option %s requires an argument"
msgstr "flaggan %s kräver ett argument"

#: rcfile.c:530
#, c-format
msgid "requested fill size %d invalid"
msgstr "begärd fyllningsstorlek %d är ogiltig"

#: rcfile.c:554
#, c-format
msgid "requested tab size %d invalid"
msgstr "begärd tabulatorstorlek %d är ogiltig"

#: rcfile.c:562
#, c-format
msgid "set flag %d!\n"
msgstr "satte flagga %d!\n"

#: rcfile.c:568
#, c-format
msgid "unset flag %d!\n"
msgstr "tog bort flagga %d!\n"

#: rcfile.c:578
msgid "Errors found in .nanorc file"
msgstr "Fel hittades i filen .nanorc"

#: rcfile.c:611
msgid "I can't find my home directory! Wah!"
msgstr "Jag kan inte hitta min hemkatalog! Buhu!"

#: rcfile.c:619
#, c-format
msgid "Unable to open ~/.nanorc file, %s"
msgstr "Kan inte öppna filen ~/.nanorc, %s"

#: search.c:57
#, c-format
msgid "\"%s...\" not found"
msgstr "\"%s...\" kunde inte hittas"

#: search.c:140
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: search.c:144
msgid " [Case Sensitive]"
msgstr " [Skiftlägeskänslig]"

#: search.c:148
msgid " [Regexp]"
msgstr " [Reguljärt uttryck]"

#: search.c:152
msgid " [Backwards]"
msgstr " [Baklänges]"

#: search.c:154
msgid " (to replace)"
msgstr " (att ersätta)"

#: search.c:162 search.c:403
msgid "Search Cancelled"
msgstr "Sökningen avbruten"

#: search.c:282 search.c:336
msgid "Search Wrapped"
msgstr "Sökningen började om från början"

#: search.c:421
msgid "This is the only occurrence"
msgstr "Detta är enda förekomsten"

#: search.c:554
#, c-format
msgid "Replaced %d occurrences"
msgstr "Ersatte %d förekomster"

#: search.c:556
msgid "Replaced 1 occurrence"
msgstr "Ersatte 1 förekomst"

#: search.c:572 search.c:685 search.c:701
msgid "Replace Cancelled"
msgstr "Ersättningen avbröts"

#: search.c:608
msgid "Replace this instance?"
msgstr "Ersätta denna förekomst?"

#: search.c:620
msgid "Replace failed: unknown subexpression!"
msgstr "Ersättningen misslyckades: okänt deluttryck!"

#: search.c:720 search.c:724
#, c-format
msgid "Replace with [%s]"
msgstr "Ersätt med [%s]"

#: search.c:727
msgid "Replace with"
msgstr "Ersätt med"

#: search.c:755
msgid "Enter line number"
msgstr "Ange radnummer"

#: search.c:756
msgid "Aborted"
msgstr "Avbruten"

#: search.c:765
msgid "Come on, be reasonable"
msgstr "Kom igen, var nu förståndig"

#: search.c:824
msgid "Not a bracket"
msgstr "Inte en klammer"

#: search.c:869
msgid "No matching bracket"
msgstr "Ingen matchande klammer"

#: utils.c:209 utils.c:221
msgid "nano: malloc: out of memory!"
msgstr "nano: malloc: slut på minne!"

#: utils.c:231
msgid "nano: realloc: out of memory!"
msgstr "nano: realloc: slut på minne!"

#: winio.c:90
#, c-format
msgid "actual_x for xplus=%d returns %d\n"
msgstr "actual_x för xplus=%d returnerade %d\n"

#: winio.c:228 winio.c:380
#, c-format
msgid "Aha! '%c' (%d)\n"
msgstr "Aha! \"%c\" (%d)\n"

# Osäker.
#: winio.c:403
#, c-format
msgid "input '%c' (%d)\n"
msgstr "indata \"%c\" (%d)\n"

#: winio.c:450
msgid " File: ..."
msgstr " Fil:..."

#: winio.c:452
msgid "  DIR: ..."
msgstr "  KAT:..."

#: winio.c:457
msgid "File: "
msgstr "Fil: "

#: winio.c:460
msgid " DIR: "
msgstr " KAT: "

#: winio.c:465
msgid " Modified "
msgstr " Ändrad "

#: winio.c:467
msgid " View "
msgstr " Visa "

#: winio.c:653
msgid "Refusing 0 length regex match"
msgstr "Vägrar matchning av reguljärt uttryck med längd 0"

#: winio.c:975
#, c-format
msgid "Moved to (%d, %d) in edit buffer\n"
msgstr "Gick till (%d, %d) i redigeringsbufferten\n"

#: winio.c:986
#, c-format
msgid "current->data = \"%s\"\n"
msgstr "current->data = \"%s\"\n"

#: winio.c:1124
#, c-format
msgid "I got \"%s\"\n"
msgstr "Jag mottog \"%s\"\n"

#: winio.c:1160
msgid "Yy"
msgstr "JjYy"

#: winio.c:1161
msgid "Nn"
msgstr "Nn"

#: winio.c:1162
msgid "Aa"
msgstr "Aa"

#: winio.c:1174
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: winio.c:1178
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: winio.c:1183
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: winio.c:1372
#, c-format
msgid "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"
msgstr "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"

#: winio.c:1381
#, c-format
msgid "line %d/%d (%.0f%%), col %ld/%ld (%.0f%%), char %ld/%ld (%.0f%%)"
msgstr "rad %d/%d (%.0f%%), kolumn %ld/%ld (%.0f%%), tecken %ld/%ld (%.0f%%)"

#: winio.c:1637
msgid "Dumping file buffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar filbufferten till standard fel...\n"

#: winio.c:1639
msgid "Dumping cutbuffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar urklippsbufferten till standard fel...\n"

#: winio.c:1641
msgid "Dumping a buffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar en buffert til standard fel...\n"

#: winio.c:1721
msgid "The nano text editor"
msgstr "Textredigeraren nano"

#: winio.c:1722
msgid "version "
msgstr "version "

#: winio.c:1723
msgid "Brought to you by:"
msgstr "Presenteras av:"

#: winio.c:1724
msgid "Special thanks to:"
msgstr "Ytterligare tack till:"

#: winio.c:1725
msgid "The Free Software Foundation"
msgstr "Free Software Foundation"

#: winio.c:1726
msgid "For ncurses:"
msgstr "För ncurses:"

#: winio.c:1727
msgid "and anyone else we forgot..."
msgstr "och alla andra som vi har glömt..."

#: winio.c:1728
msgid "Thank you for using nano!\n"
msgstr "Tack för att du använder nano!\n"

#~ msgid "nano: calloc: out of memory!"
#~ msgstr "nano: calloc: slut på minne!"

#~ msgid "Match! (%d chars) \"%s\"\n"
#~ msgstr "Träff! (%d tecken) \"%s\"\n"

#~ msgid "paintlen (%d) = eo (%d) - so (%d)\n"
#~ msgstr "målningslängd (%d) = eo (%d) - so (%d)\n"

#~ msgid "paintlen (%d) = COLS (%d) - k (%d), - rm.so (%d) - 1\n"
#~ msgstr "målningslängd (%d) = KOLUMNER (%d) - k (%d), - rm.so (%d) - 1\n"

#~ msgid "start = %d, smatch = %d, ematch = %d\n"
#~ msgstr "start = %d, sträff = %d, eträff = %d\n"

#~ msgid "Backwards search"
#~ msgstr "Baklängessökning"

#~ msgid "Case sensitive search"
#~ msgstr "Skiftlägeskänslig sökning"

#~ msgid "Goto"
#~ msgstr "Gå till"

#~ msgid "check_wrap called with inptr->data=\"%s\"\n"
#~ msgstr "check_wrap anropades med inptr->data=\"%s\"\n"

#~ msgid " -D \t\t--dos\t\t\tWrite file in DOS format\n"
#~ msgstr " -D \t\t--dos\t\t\tSkriv fil i DOS-format\n"

#~ msgid " -F \t\t--multibuffer\t\tEnable multiple file buffers\n"
#~ msgstr " -F \t\t--multibuffer\t\tAnvänd flera filbuffertar\n"

#~ msgid " -K \t\t--keypad\t\tUse alternate keypad routines\n"
#~ msgstr " -K \t\t--keypad\t\tAnvänd alternativa tangentbordsrutiner\n"

#~ msgid " -M \t\t--mac\t\t\tWrite file in Mac format\n"
#~ msgstr " -M \t\t--mac\t\t\tSkriv fil i Mac-format\n"

#~ msgid " -N \t\t--noconvert\t\tDon't convert files from DOS/Mac format\n"
#~ msgstr " -N \t\t--noconvert\t\tKonvertera inte filer från DOS/Mac-format\n"

#~ msgid " -Q [str]\t--quotestr [str]\tQuoting string, default \"> \"\n"
#~ msgstr " -Q [str]\t--quotestr [str]\tCiterar stäng, standardvärde \"> \"\n"

#~ msgid " -S\t\t--smooth\t\tSmooth scrolling\n"
#~ msgstr " -S\t\t--smooth\t\tMjuk rullning\n"

#~ msgid " -T [num]\t--tabsize=[num]\t\tSet width of a tab to num\n"
#~ msgstr " -T [antal]\t--tabsize=[antal]\t\tStäll in bredden på ett tabbsteg till antal\n"

#~ msgid " -V \t\t--version\t\tPrint version information and exit\n"
#~ msgstr " -V \t\t--version\t\tSkriv ut versionsinformation och avsluta\n"

#~ msgid " -c \t\t--const\t\t\tConstantly show cursor position\n"
#~ msgstr " -c \t\t--const\t\t\tVisa markörposition hela tiden\n"

#~ msgid " -h \t\t--help\t\t\tShow this message\n"
#~ msgstr " -h \t\t--help\t\t\tVisa detta meddelande\n"

#~ msgid " -i \t\t--autoindent\t\tAutomatically indent new lines\n"
#~ msgstr " -i \t\t--autoindent\t\tDra automatiskt in nya rader\n"

#~ msgid " -k \t\t--cut\t\t\tLet ^K cut from cursor to end of line\n"
#~ msgstr " -k \t\t--cut\t\t\tLåt ^K klippa ut från markören till slutet på raden\n"

#~ msgid " -l \t\t--nofollow\t\tDon't follow symbolic links, overwrite\n"
#~ msgstr " -l \t\t--nofollow\t\tFölj inte symboliska länkar, skriv över\n"

#~ msgid " -m \t\t--mouse\t\t\tEnable mouse\n"
#~ msgstr " -m \t\t--mouse\t\t\tAnvänd mus\n"

#~ msgid " -o [dir] \t--operatingdir=[dir]\tSet operating directory\n"
#~ msgstr " -o [kat] \t--operatingdir=[kat]\tStäll in arbetskatalog\n"

#~ msgid " -p \t\t--pico\t\t\tEmulate Pico as closely as possible\n"
#~ msgstr " -p \t\t--pico\t\t\tEmulera Pico så troget som möjligt\n"

#~ msgid " -r [#cols] \t--fill=[#cols]\t\tSet fill cols to (wrap lines at) #cols\n"
#~ msgstr " -r [tecken] \t--fill=[tecken]\t\tBryt rader efter antal tecken\n"

#~ msgid " -s [prog] \t--speller=[prog]\tEnable alternate speller\n"
#~ msgstr " -s [prog] \t--speller=[prog]\tAnvänd alternativ stavningskontroll\n"

#~ msgid " -t \t\t--tempfile\t\tAuto save on exit, don't prompt\n"
#~ msgstr " -t \t\t--tempfile\t\tSpara automatiskt vid avslut, fråga inte\n"

#~ msgid " -v \t\t--view\t\t\tView (read only) mode\n"
#~ msgstr " -v \t\t--view\t\t\tVisningsläge (skrivskyddat)\n"

#~ msgid " -w \t\t--nowrap\t\tDon't wrap long lines\n"
#~ msgstr " -w \t\t--nowrap\t\tRadbryt inte långa rader\n"

#~ msgid " -x \t\t--nohelp\t\tDon't show help window\n"
#~ msgstr " -x \t\t--nohelp\t\tVisa inte hjälpfönster\n"

#~ msgid " -z \t\t--suspend\t\tEnable suspend\n"
#~ msgstr " -z \t\t--suspend\t\tAnvänd suspend\n"

#~ msgid " +LINE\t\t\t\t\tStart at line number LINE\n"
#~ msgstr " +RAD\t\t\t\t\tStarta vid radnummer RAD\n"

#~ msgid " -D \t\tWrite file in DOS format\n"
#~ msgstr " -D \t\tSkriv fil i DOS-format\n"

#~ msgid " -M \t\tWrite file in Mac format\n"
#~ msgstr " -M \t\tSkriv fil i Mac-format\n"

#~ msgid " -R\t\tUse regular expressions for search\n"
#~ msgstr " -R\t\tAnvänd reguljära uttryck för sökning\n"

#~ msgid " -S\t\tSmooth scrolling\n"
#~ msgstr " -S\t\tMjuk rullning\n"

#~ msgid "Pavel Curtis, Zeyd Ben-Halim and Eric S. Raymond for ncurses"
#~ msgstr "Pavel Curtis, Zeyd Ben-Halim och Eric S. Raymond för ncurses"

#~ msgid "File already loaded"
#~ msgstr "Filen är redan inläst"

#~ msgid " -R\t\t--regexp\t\tUse regular expressions for search\n"
#~ msgstr " -R\t\t--regexp\t\tAnvänd reguljära uttryck för sökning\n"

# Denna idiotiska meddelandekonstruktion är felrapporterad
#~ msgid "Write"
#~ msgstr "Skriv"

#~ msgid "Backward"
#~ msgstr "Bakåt"

# Ja, denna idiotiska meddelandekonstruktion är felrapporterad
#~ msgid "Regexp "
#~ msgstr "reguljär uttrycks"

#~ msgid "Case Sensitive Regexp Search%s%s"
#~ msgstr "Skiftlägeskänslig sökning med reguljära uttryck%s%s"

#~ msgid "Regexp Search%s%s"
#~ msgstr "Sökning med reguljära uttryck%s%s"

#~ msgid "Only %d lines available, skipping to last line"
#~ msgstr "Endast %d rader är tillgängliga, hoppar till sista raden"

#~ msgid "XOFF ignored."
#~ msgstr "XOFF ignorerades."

#~ msgid "Received SIGHUP"
#~ msgstr "Mottog SIGHUP"

#~ msgid "Received SIGTERM"
#~ msgstr "Mottog SIGTERM"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.