Re: Lynx 2.8.5pre9

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-10-09 21:31:50

Christian Rose:

> Hmm, av vilken anledning?

Konsistens. Genom att alltid skriva användar-id (såvida det faktiskt
inte rör sig om ett användarnamn, typ "Kalle Kula") blir det enklare
att förstå.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.